Det händer mycket positivt!

Kompetensdag

Vi har nyligen haft en givande Kompetensdag tillsammans med personalen. Vi startade morgonen med hälsa och rörelse – därefter åt vi en god frukost tillsammans. Under förmiddagen hade vi en inspirationsföreläsning av SPSM- Specialpedagogiska skolmyndigheten, som gick igenom nya hjälpmedel för anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. Vi tittade på och diskuterade appar som ger oss möjlighet till skrivstöd, stavning, talsyntes och tal till text. Vi kom även in på diskussioner om vad det innebär att läsa med öronen och att skriva med munnen. Vi tycker att det är mycket bra att det finns så många hjälpmedel och att de nu för tiden är så användarvänliga och lättillgängliga och för alla elever.

”Lärarna ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningen hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen” – Skolverket.  På eftermiddagen delade vi oss i mindre grupper för att diskutera  matriser. På detta sätt kan vi dela med oss och inspirera varandra. En härlig dela-kultur helt enkelt!  Detta arbeta ska  framöver leda till att skolan blir tydligare  med dokumentation, angående elevernas kunskapsutveckling under sina tre år på högstadiet

Ledningsdag

Barn och utbildningsförvaltningen har haft en ledningsträff på Kreativum i Karlshamn. Kreativum är ett vetenskapscentrum som syftar till att främja vetenskapligt tänkande och naturvetenskapens ställning i samhället. Det var en inspirerande dag med tester av programmerbart lego, kemi för barn i förskolan och visning av deras rymdtema för grundskolans tidigare år.

Under förmiddagen arbetade vi med vårt systematiska kvalitetsarbete – Normer och värden och kunskap och lärande och attitydundersökningen som våra elever i årskurs 8  svarat på. Vi analyserade våra utvecklingsområden, utifrån varje skolområdes resultat i blandade grupper – kollegialt lärande. Detta skapar goda förutsättningar för vår utveckling.

 Nya hemvisten

Eftersom elevantalet på skolan har ökat den senaste tiden, så kommer vi troligtvis att utöka skolan med nya lokaler läsåret 2016/2017. I de nya lokalerna kommer vi att starta en ny hemvist. Vi kommer alltså att få mer plats för eleverna som går på skolan. Vi ser mycket positivt på detta och tror att det kommer att främja goda studieresultat och skapa större studiero.

Eftersom våra sjuor blivit väldigt stora, så kommer vi i samma veva att göra en klass sju till. Eleverna kommer givetvis att vara delaktiga i denna förändring. Vi kommer återkomma med mer information, när politikerna tagit beslut om lokalförändringarna som påverkar Korsavadsskolan.

Korsavadsskolan är med i studien om droger 

Studien kommer att pågå under åren 2016-2019. Syftet är att undersöka om ”Öckerömetoden” fungerar som alkohol- och drogförebyggande metod.

Rent praktiskt innebär studien att Högskolan i Malmö kommer att göra en anonym drogvaneundersökning. Enkäten genomförs i början av höstterminen i klass 7, 8 och 9. Arbetet med detta sköts av doktorander på Högskolan i Malmö, som kommer till skolan och genomför enkäten med alla elever som är närvarande den dagen. Om det skulle visa sig att Öckerömetoden är effektiv erbjuds Simrishamn att implementera den med förtur i kommunen, direkt efter att sista enkäten gjorts. Det kommer att skickas ut ett  informationsbrev till alla elevers vårdnadshavare innan studien påbörjas.

Några lärare går mot nya utmaningar

Inför kommande läsår är det några av våra lärare som lämnar oss för nya uppdrag – vi önskar dem lycka till. Under veckan kommer vi fortsätta med intervjuerna till våra vakanta lärartjänster. Vi har många  kompetenta och bra sökanden på ett flertal av våra tjänster – vilket gör oss oerhört glada.

Mobilfritt under lektionerna

Det förs ständiga och livliga diskussioner på sociala medier om huruvida elever ska få ha sina mobiler på lektionerna eller ej. Det finns såklart olika sätt att se på det och att hantera det. Eftersom vi anser att mobiltelefonerna stör undervisningen, så har ledningen tillsammans med hemvisterna beslutat att vi från och med denna vecka inför mobilfria lektioner fram till sommaren. Detta innebär inte att vi är emot digitala verktyg – tvärtom vi arbetar mycket med digitala verktyg. Vi är en skola med ganska bra utbud av Chromebooks  och iPads, så vi kan ju använda dem, vilket gör att vi inte behöver be eleverna använda sina egna mobiler under lektionstid. Både forskning och  beprövad erfarenheten säger att mobilfria lektioner leder till bättre resultat och gör eleverna bättre.  Vi kommer att utvärdera detta beslut innan sommarlovet.

Nu ser vi framemot en vecka med nya utmaningar!

Vi ses i korridorerna!

Glad Påsk!

Nu börjar vi närma oss påsklovet som kommer riktigt tidigt i år. Den senaste tiden har det hänt mycket intressanta saker kring skolutveckling på vår skola och i vår kommun. Vi har reviderat och förbättrat vårt systematiska kvalitetsarbete för att få en större tydlighet och en röd tråd genom verksamhetens olika delar.

Två av våra lärare, Gunilla och Liselotte, har varit på utvecklingsdag med Gleerups i Stockholm för att föreläsa om hur vi använder Gleerups digitala läromedel i undervisningen av våra nyanlända elever. Viktigt med dagen var också att kollegialt dra lärdomar tillsammans med andra användare av Gleerups digitala läromedel vilka vi i Simrishamn använder som en del i deras Pilotprojekt.

IMG_2817

Barn- och utbildningsförvaltningen är nominerade till priset Guldtrappan och vi hade juryn på besök på Korsavadsskolan där de bland annat besökte lektioner och lyssnade på våra duktiga lärare och elever om hur vi använder det digitala i undervisningen. Nu hoppas vi på att vi vinner!

 

IMG_2788

 

En annan sak som vi gärna vill nämna är att elever och lärare har börjat besöka naturskolan och att det kommer att bidra positivt till undervisningen under våren.

IMG_2787

Vi känner att vi har fått en positiv utveckling kring våra nyanlända elever på skolan och våra kartläggningsgrupper har kommit igång bra genom att våra lärare har skapat en bra organisation kring detta. Vi tycker att det ska bli spännande att följa arbetet kring integrationen på skolan.

Idag har ett 50-tal glada ungdomar deltagit i uttagningen till fotbollsakademin med fint besök från Malmö FF i form av Staffan Tapper och Jan-Olov Kindvall. Vi önskar alla lycka till!

IMG_2812

I rektorsuppdraget ingår det mycket, just nu är vi igång med lönesamtalen och det är spännande att möta alla lärare och diskutera våra utvecklingsområden; Ledarskap, elevinflytande, kollegialt lärande, IKT och formativ bedömning. Nu ligger det ett välförtjänt lov framför oss och vi önskar er alla en Glad Påsk!

 

Vi ses i Korridorerna!

Första delen av terminen

Nu är vi drygt en månad in i terminen och vårens aktiviteter är i full gång.

Vi har nyligen haft föräldramöte med information till de blivande fotbollsklasserna. Pia, Joacim och Christian informerade om vad det innebär att gå i fotbollsklass och vilka krav det ställer på eleverna, men också om hur roligt och nyttigt det är att träna fotboll dagligen. Det ska bli spännande att se vilka elever som blir uttagna i år.

Förra lördagen hade vi öppet hus. Som vår tradition bjuder kommer föräldrar och elever som är intresserade av att börja på Korsavadsskolan och besöker oss en lördag i februari. Både lärare och elever är på plats för att vi ska kunna visa upp hur en skoldag ser ut på riktigt. En av de mer spektakulära lektioner var den biologilektion som besöktes av ett tiotal nykläckta kycklingar och deras mamma, ett fint tillfälle att diskutera livets mirakel. Det är härligt att se alla nyfikna föräldrar och elever och det känns bra att kunna visa upp vår fina skola och våra duktiga lärare och elever.Pias bilder 1785

Vi kommer att börja arbeta med ett nytt systematiskt kvalitetsarbete i år. Tanken är att det ska vara likvärdigt mellan förvaltningens olika verksamheter för att allt ska bli mer som en helhet. Detta betyder att vi rektorer kommer att arbeta med ett annat material men också att lärarna kommer att göra sitt systematiska kvalitetsarbete lite annorlunda. Detta för att det ska bli enklare och tydligare men också leda till högre kvalitet i verksamheten.

Vi vill också passa på att välkomna våra nya lärare till skolan. I en tid som denna med en hel del lärarbrist är vi glada att vi har hittat behöriga och kompetenta lärare som vill arbeta här på Korsavadsskolan tillsammans med oss.

I början av terminen har vi också fått en hel del nya elever. Dessa elever vistas i Kartläggningsklasserna i gamla musiksalen och  under 4-6. Allt verkar falla bra på plats och de sätter direkt igång med arbetet att lära sig språket. Vi håller på att anpassa oss till de nya reglerna kring kartläggningen av dessa elevers kunskaper och vi tycker att detta är mycket spännande att följa. Extra roligt är att vi i viss mån arbetar med att de ska använda våra digitala läromedel, något som kommer att bli kul att utvärdera.Pias bilder 1801

Veckan efter sportlovet får vi besök av skolinspektionen. Skolinspektionen granskar kommunala och fristående skolor i syfte att kontrollera att de följer skollagen och skolans andra styrdokument. Vi ser fram emot deras besök och tycker att det ska bli spännande att ha dem här.

En dag vi kommer att minnas länge var när vi tillsammans med alla skolans niondeklassare lyssnade till Lea Gleitman på Grand. Lea Gleitman har överlevt förintelsen och har under många år varit runt i landet och föreläst om sina upplevelser. Lea Gleitman menar att det är extra viktig att informera ungdomar så att berättelsen förs vidare till framtida generationer. Detta var en dag med mycket starka känslor både från elever och personal och föreläsningen var mycket uppskattad. Föreläsningen uppmärksammades också i en fin artikel i Ystad Allehanda.

Vi fortsätter vårt arbete med våra prioriterade utvecklingsområden som är ledarskap, elevinflytande, kollegialt lärande och formativ bedömning. Vi arbetar med Dylan Wiliams Handbok i formativ bedömning som alla lärare fick i julas och tror mycket på den då den innehåller konkreta exempel och tips på hur man kan göra i undervisningssituationen. Vi ser stora förtjänster i att hålla i detta arbete och inte hoppa mellan olika projekt. Vår förhoppning är att vi kommer att utveckla formativ bedömning genom kollegialt lärande där vi lär av varandra. Elevinflytande är ju också en del i den formativa bedömningen till exempel genom att eleven ska äga sin egen lärprocess. För att knyta ihop säcken helt tror vi också att detta arbete kommer att leda till ett bättre ledarskap i klassrummet med lärare som är trygga med de metoder som de arbetar med.

Vi har under en tvåårsperiod börjat förändra lärmiljön i klassrummen genom att satsa på nya fina runda bord och stolar. Vi har nu bytt i fyra av våra klassrum och hoppas att vi ska kunna byta i några klassrum till innan sommarlovet.IMG_2713

Guldtrappan

Vi är en av åtta kandidater till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2016 som valts ut bland nominerade kommuner/skolhuvudmän för framgångsrik skolutveckling och digitalisering. Urvalet har gjorts efter ett antal kriterier för att beskriva verksamheten i kommunen. De åtta kandidaterna är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Sollentuna kommun, Stockholm stad, Sundsvalls kommun, Västerås stad och inte minst Simrishamns kommun. Här kan man läsa mer om Guldtrappan.

Vi ses i korridorerna!

Slutet av terminen

Nu börjar vi närma oss slutet av terminen och för första gången har vi muntliga nationella prov på hösten efter direktiv från skolverket. Detta ska bli spännande att utvärdera framöver. Tiden går fort och vi närmar oss jullovet med stormsteg och vi börjar se hur julstämningen sakta växer fram med dekorationer, planering av julaktiviteter och övning av luciasånger.

Nu har det gått ett par veckor sedan vi var på SETT-syd och vi har haft tid att utvärdera och reflektera. Det var väldigt kul att se vår duktiga engelsklärare Anders Lind föreläsa om sin inställning till undervisning av språk och om hur man ska ta in verkligheten i klassrummet. Det är verkligen roligt att andra fick se det vi redan visste – att vi har fantastiska lärare i Simrishamn. Detta visade också Donna och Jeanette prov på när de berättade om sin tematiska planering i 4-6. En lustfylld föreläsning som nog kan lära oss på 7-9 en hel del också.

IMG_2823

Upplevelsen av SETT-syd var annars ganska blandad. Många hittade några föreläsningar som de uppskattade mycket och andra hittade också några av det lite mindre givande slaget. Vi i ledningsgruppen fastnade för den mycket karismatiske föreläsaren Leo Razzak som föreläste om hur han ser lösningar där andra ser problem. Mycket klokhet och känsla och ett engagemang som fick alla åhörare att kvickna till i sina stolar.

Nu i december så startar vi en ny klass för våra nyanlända elever.  Vi har gjort iordning fina lokaler och rekryterat både SVA-lärare och språkhandledare. Nu börjar vi fylla på med elever succesivt fram till januari och tror att detta är en bra grund att bygga en fin verksamhet på.

Vi har också satt ihop nya grupper av åttor i hemvist Söder. Detta för att klasserna inte ska bli för stora. Har man möjlighet att undervisa i mindre grupper så är det naturligtvis att föredra. Vi är helt övertygade om att detta kommer at bli en bra lösning för eleverna.

Nu ägnar vi den kraft och inspiration som vi har fått med oss från SETT-mässan till att avsluta den här terminen på ett trevligt sätt!

Nu är vi i full gång

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har vi detta år valt att lärarna ska göra en självskattning utifrån ett formativt förhållningssätt och komma fram till ett gemensamt område som de ska utveckla i sin hemvist.

Norr och Mittens arbetslag ska ta reda på om eleverna har förstått lärandemålen och bedömningskriterierna. I Norr ska eleverna också träna på att bedöma sitt eget och andras arbeten. Båda arbetslagen vill förbättra sitt arbete med att förtydliga bedömningskriterierna.

Söder och Tryggheten vill aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och att eleverna ska äga sitt eget lärande.  Söder har också valt kamratbedömning som ett område.  Detta arbete ska följas upp systematiskt i arbetslagen varje vecka på konferenstid. Som rektor är det väldigt spännande att vara med och följa arbetet i hemvisterna och framöver att se vad arbetet kan leda till vad det gäller våra resultat.

Arbetet går hand i hand med den utbildning i kollegialt lärande som rektor Pia deltar i under läsåret. Att lära tillsammans av varandra i klassrummet, arbetslagen eller i ämneslagen. Att gå på djupet i undervisningen- de didaktiska frågorna. Och att dela med sig av sina erfarenheter, både det som är bra och det som är mindre bra. Mellan allt utvecklingsarbete så hinner vi också med att besöka klasser och lektioner, vilket är väldigt inspirerande och utvecklande.

IMG_2686IMG_2714

De vi tittar på är på vilket sätt vi kan se våra utvecklingsområden i klassrummen, arbetar man med Formativt förhållningssätt, IKT, främjande arbete kring kränkande behandling?  Överlag kan vi se ett väldigt gott arbete kring detta. På våra ämneslag satsar vi givetvis på det kollegiala lärandet, till exempel:

  • Vad händer i din undervisning när du arbetar med ett formativt förhållningssätt.det-professionella-larandets-inneboende-kraft

“Helen Timperleys forskning om Lärares lärande utifrån vad som är framgångsrikt och gör skillnad för eleverna.”

Alla arbetslagen är i full gång med att se var de är i sin utveckling med planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån skolverkets snurra – var är vi? vart ska vi? hur blev det?

Kvalitetscirkeln

Vi jobbar vidare med matematiklyftet och vill utveckla IKT i matematikundervisningen utifrån skolverkets nya moduler för matematikundervisning med IKT

Vi har nu påbörjat medarbetarsamtalen som är en viktig del av utvecklingen av skolan. Där en del av frågorna handlar just om utvecklingen individuellt och i arbetslagen.

Vi ser fram emot ett läsår där lärandet står i fokus!

Skolstart och nya utmaningar!

Äntligen så är terminen igång och både elever och personal är på plats. Personalen IMG_2608hade sin start den 10 augusti ute på Naturskolan i Kivik. Där vi samlade personal från Borrby skola och Korsavadsskolan. Naturskolans pedagog, Andrea, hade gjort ett spännande program där vi visades runt i närområdet och fick en insyn i hur denna fantastiska naturskola skall kunna användas för våra elever. En härlig dag tillsammans med otroligt väder. Arbetslagen ägnade eftermiddagen till att göra presentationsfilmer, med mycket bra resultat, som visades på uppstartsdagen för årskurs 7. Finns nu tillgängliga på arbetslagens hemsida – för er som vill kika!

Senare i veckan hade vi besök av Pernilla Holmstedt från Högskolan i Kristianstad, som föreläste om formativit förhållningssätt. Detta var en mycket givande dag, med IMG_2647tillfällen för både diskussion och reflektion. Övriga dagar förfogade arbetslagen själva över för att kunna planera och förbereda skolstarten.

Arbetslagen träffades i förra veckan för att göra en screening kring formativt förhållningssätt, vilket ska leda till ett gemensamt utvecklingsmål – spännande!

Förra veckan kom alla våra elever tillbaka efter sommarlovet, en helt otroligt fin vecka med härliga ungdomar, mycket förväntningar och fin stämning. Alla nya årskurs 7 elever har i skolstarten fått sina Chromebooks. Vi fortsätter vårt arbete med IKT som är ett av våra utvecklingsmål under läsåret.

En av aktiviteterna för eleverna under uppstartsdagarna vara att besöka IMG_2644Tjörnedalagården. Där de fick skapa ett pussel tillsammans om IMG_2642sedan kommer sitta uppe på skolan.

Vi ser framemot ett läsår med lärandet i fokus!

Hjärnan vill ha KUL – kunskap – utveckling- lagarbete!