Första delen av terminen

Nu är vi drygt en månad in i terminen och vårens aktiviteter är i full gång.

Vi har nyligen haft föräldramöte med information till de blivande fotbollsklasserna. Pia, Joacim och Christian informerade om vad det innebär att gå i fotbollsklass och vilka krav det ställer på eleverna, men också om hur roligt och nyttigt det är att träna fotboll dagligen. Det ska bli spännande att se vilka elever som blir uttagna i år.

Förra lördagen hade vi öppet hus. Som vår tradition bjuder kommer föräldrar och elever som är intresserade av att börja på Korsavadsskolan och besöker oss en lördag i februari. Både lärare och elever är på plats för att vi ska kunna visa upp hur en skoldag ser ut på riktigt. En av de mer spektakulära lektioner var den biologilektion som besöktes av ett tiotal nykläckta kycklingar och deras mamma, ett fint tillfälle att diskutera livets mirakel. Det är härligt att se alla nyfikna föräldrar och elever och det känns bra att kunna visa upp vår fina skola och våra duktiga lärare och elever.Pias bilder 1785

Vi kommer att börja arbeta med ett nytt systematiskt kvalitetsarbete i år. Tanken är att det ska vara likvärdigt mellan förvaltningens olika verksamheter för att allt ska bli mer som en helhet. Detta betyder att vi rektorer kommer att arbeta med ett annat material men också att lärarna kommer att göra sitt systematiska kvalitetsarbete lite annorlunda. Detta för att det ska bli enklare och tydligare men också leda till högre kvalitet i verksamheten.

Vi vill också passa på att välkomna våra nya lärare till skolan. I en tid som denna med en hel del lärarbrist är vi glada att vi har hittat behöriga och kompetenta lärare som vill arbeta här på Korsavadsskolan tillsammans med oss.

I början av terminen har vi också fått en hel del nya elever. Dessa elever vistas i Kartläggningsklasserna i gamla musiksalen och  under 4-6. Allt verkar falla bra på plats och de sätter direkt igång med arbetet att lära sig språket. Vi håller på att anpassa oss till de nya reglerna kring kartläggningen av dessa elevers kunskaper och vi tycker att detta är mycket spännande att följa. Extra roligt är att vi i viss mån arbetar med att de ska använda våra digitala läromedel, något som kommer att bli kul att utvärdera.Pias bilder 1801

Veckan efter sportlovet får vi besök av skolinspektionen. Skolinspektionen granskar kommunala och fristående skolor i syfte att kontrollera att de följer skollagen och skolans andra styrdokument. Vi ser fram emot deras besök och tycker att det ska bli spännande att ha dem här.

En dag vi kommer att minnas länge var när vi tillsammans med alla skolans niondeklassare lyssnade till Lea Gleitman på Grand. Lea Gleitman har överlevt förintelsen och har under många år varit runt i landet och föreläst om sina upplevelser. Lea Gleitman menar att det är extra viktig att informera ungdomar så att berättelsen förs vidare till framtida generationer. Detta var en dag med mycket starka känslor både från elever och personal och föreläsningen var mycket uppskattad. Föreläsningen uppmärksammades också i en fin artikel i Ystad Allehanda.

Vi fortsätter vårt arbete med våra prioriterade utvecklingsområden som är ledarskap, elevinflytande, kollegialt lärande och formativ bedömning. Vi arbetar med Dylan Wiliams Handbok i formativ bedömning som alla lärare fick i julas och tror mycket på den då den innehåller konkreta exempel och tips på hur man kan göra i undervisningssituationen. Vi ser stora förtjänster i att hålla i detta arbete och inte hoppa mellan olika projekt. Vår förhoppning är att vi kommer att utveckla formativ bedömning genom kollegialt lärande där vi lär av varandra. Elevinflytande är ju också en del i den formativa bedömningen till exempel genom att eleven ska äga sin egen lärprocess. För att knyta ihop säcken helt tror vi också att detta arbete kommer att leda till ett bättre ledarskap i klassrummet med lärare som är trygga med de metoder som de arbetar med.

Vi har under en tvåårsperiod börjat förändra lärmiljön i klassrummen genom att satsa på nya fina runda bord och stolar. Vi har nu bytt i fyra av våra klassrum och hoppas att vi ska kunna byta i några klassrum till innan sommarlovet.IMG_2713

Guldtrappan

Vi är en av åtta kandidater till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2016 som valts ut bland nominerade kommuner/skolhuvudmän för framgångsrik skolutveckling och digitalisering. Urvalet har gjorts efter ett antal kriterier för att beskriva verksamheten i kommunen. De åtta kandidaterna är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Sollentuna kommun, Stockholm stad, Sundsvalls kommun, Västerås stad och inte minst Simrishamns kommun. Här kan man läsa mer om Guldtrappan.

Vi ses i korridorerna!

Advertisements

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i årskurs 3 och 6 kommer de nationella proven snart. Det  är också årskurs 6 sista terminen innan de skall få betyg och fortsätta sin skolgång på högstadiet.

Pia, Christian, Joacim och MFF kommer att  hålla föräldramöte för sökande till fotbollsakademin den 28/1 kl 18:00. På mötet kommer föräldrarna att få information om fotbollsklassen. Mötet kommer att behandla vad det innebär att gå i fotbollsklass, hur det fungerar och vad som krävs av eleverna samt vilken unik möjlighet det är för eleverna. Uttagning kommer ske den 13/3 mellan klockan 13.00-14.00 på konstgräset utanför Korsavadsskolan.

Förra året införde vi “Öppet hus” för blivande årskurs 7 elever på Korsavadsskolan. Vilket var väldigt uppskattat. Även detta år kommer vi att ha öppet för alla på skolan, deras vårdnadshavare och blivande årskurs 7. Lördagen den 31/1 har vi öppen mellan kl 9-12. Varmt välkomna!

Anna Davidsson från Högskolan i Kristianstad kommer att fortsätta med sitt utvecklingsarbete /processtöd med lärarna på K-dagarna under läsåret. Hon kommer att utgå ifrån Wiliams fem nyckelstrategier och Lgr 11.

Det innebär att  Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att utöka sitt samarbete kring ett F-9 perspektiv.  Detta kommer att leda till att lärare får en tydligare syn på vad som har gjorts och vad som kommer att behöva utvecklas i de olika åldrarna. För att främja detta arbete kommer vi, förutom gemensamma K-dagar, att ha gemensamma ämneslag vid fyra tillfällen under terminen. Ämneslagen kommer att följa det övriga utvecklingsarbetet och ta sin utgångspunkt i Wiliams fem nyckelstrategier.

Satsningen på “en till en” fortsätter att utvecklas och vi har många spännande saker kvar att lära oss. Vi har nu börjat byta ut lärarnas datorer mot Chromebook, samma som eleverna har. Det finns många fördelar att arbeta med Google Apps och en av dem är t.ex funktionen att dela dokument, lärare-elev. Detta skapar stora möjligheter att arbeta formativt och man kan följa elevens lärande. Eleverna kan också dela med varandra och kan då ge varandra kamratrespons.

Vårt samarbete med Gleerups fortsätter och våra  piloter  kommer att göra ett besök i Malmö för att lära sig mer om de nya digitala läromedlen. De kommer också få chansen att lämna feedback och på så sätt hjälpa till att utveckla läromedlen.

Nu är det snart jul igen

Nu är det inte många dagar kvar innan vi ska gå på jullov, men det är fortfarande hög aktivitet på våra skolor och det är en del arbete kvar att utföra.
I förra veckan när eleverna var lediga hade vi en kompetensdag tillsammans med alla pedagoger som arbetar i Borrby och på Korsavadsskolan. Dagen präglades av ett kollegialt lärande, utifrån våra fokusområden – bedömning och betyg. Vi startade som vanligt med en hälsomorgon, där pedagogerna valt olika aktivitet som promenad, simning, cirkelgym och dans.

Vi fick under dagen ta del utav idrottslärarnas utbildning på GIH i Stockholm, som b.la. handlade om dokumentation, dans i ämnet idrott där Tony Irving var inspiratör samt psykisk ohälsa bland unga.
Två av våra lärare som arbetar mycket med IKT-utvecklingen på skolan föreläste kring ”flippat klassrum” och digitala verktyg – hur man kan inspirera sina elever i undervisningen.

k dag

På eftermiddagen diskuterades Dylan Wiliams bok utifrån följande frågor:
Wiliams fem nyckelstrategier för att utveckla elevens lärande är följande:att följa lärande

1. Tydligöra mål och kriterier för framgång
2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
3. Återkoppling som för lärandet framåt
4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Vi har också hunnit med en hel del klassrumsbesök under veckorna. Vi ser att det sker ett lärande utifrån vår läroplan Lgr11, som är en mycket positiv utveckling.

Hjärnan vill ha KUL!

Mitt i terminen!

Halva hösten har passerat och vi har haft vårt höstlov – för första gången vecka 42! Hoppas att det passade er bra. För skolans del passar det utmärkt eftersom vi får fler veckor kvar på terminen att arbeta innan det blir jullov.

I höst har niorna haft sina prao-veckor, de sista i deras grundskoletid. Både arbetslplatser och Sissi (vår Studie- och yrkesvägledare) vittnar om att praktiken gått bra och att vi har väldigt trevliga och duktiga ungdomar på vår skola!

Utvecklingsarbetet på Korsavadsskolan går framåt i enlighet med våra fokusmål. Tidigare i höst var några av våra lärare iväg på utbildning i Stockholm “Bedömning för lärande” samt “Natur- och teknikutveckling”. Nästa vecka när vi har K-dagar kommer de att förmedla sina nya kunskaper till kollegorna – det kollegiala lärandet när det fungerar som bäst!

För oss rektorer har terminen hittills varit fylld av medarbetarsamtal. Det blir en hel del i våra två skolområden. men nu är det nästan klart och det har varit spännande, utvecklande och givande att höra deras tankar kring skolutveckling!

Nya vindar blåser också i skolledningen. Lotta avslutar idag sin tjänst som biträdande rektor och påbörjar uppdraget som utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen här i Simrishamn. På så sätt kommer vårt samarbete att fortsätta tillsammans. I det vardagliga skolutvecklingsarbetet får Pia nu två nya biträdande rektorer: Rasmus Björck som har sin huvudsakliga placering på Korsavadsskolan och Joakim Cronvall som har sin huvudsakliga placering på Borrby Skola. Vi kommer dock att jobba som ett team.

Även i personalen är det lite förändringar. Det är lite föräldraledighet och byte av arbetsplats – dock inom vår organisation. Så är livet – det står aldrig stilla!

Idag är det fullt av spöken, häxor och andra skrämmande figurer på skolan, då hemvist Söder har Halloweentema. Vi önskar er alla en trevlig Allhelgonahelg!

Nya utmaningar

Utanför skolfönstren värmer vårsolen gott idag! Ett läsår går så fort och varje år infinner sig samma känsla vid ungefär den här tiden: “Nu är det inte mycket kvar och vi som har så mycket vi ska hinna med innan sommarlovet!”.

Niorna har plöjt sig igenom nationella prov i svenska och halvvägs i engelska. NO/kemi ska också hinnas med innan påsklovet. Därefter kommer matematik och SO (exakt vilket SO-ämne är än så länge inte känt för oss).

Åttorna i hemvist Norr och Söder har haft sina tvåveckors-prao och Mitten började sin praoperiod idag. Några av eleverna har vi träffat på ute på sina praktikplatser och de får mycket beröm av sina arbetsgivare. Vi har så fina ungdomar på vår skola!

För sjuorna tickar skolåret på. De har kommit igång bra med sina Chromebooks och har funnit sig väl tillrätta i högstadiestudierna.

För oss rektorer har en ny utmaning smygbörjat idag. Imorgon tar vi över skolledningsansvaret i Skolområde Syd också – skolor och fritidshem i Skillinge, Borrby och Hammenhög. Det är verkligen spännande och roligt att få se andra skolor inifrån! Det kommer att bli mycket arbete, men det som utvecklar och inspirerar är aldrig ett belastande arbete. Vi är nyfikna och taggade! Framför allt får vi en liten inblick i den skolvardag som våra kommande sjuor har. Det är lärorikt. Vi känner oss välkomna överallt och har mött många glada barn idag!

Lite roligt är det också att bli bemött med glada tillrop och varma kramar av de yngre barnen! Kramkalas för rektorerna bjuds vi inte så ofta på här på högstadiet:)! Varje ålder har sin charm!

Vardag, skolutveckling

Veckan som gått har fyllts av lönesamtal med personalen på skolan, vilket ger en liten stunds reflektionstid tillsammans och bra samtal kring hur vi ska vidarutveckla skolan.

Det har också hunnits med ett antal lektionsbesök och vi ser ett tydligt fokus på förmågor och kunskaper – där eleverna vet varför och hur de ska göra för att utvecklas så långt som möjligt. Vi har också ställt frågor till eleverna angående våra utvecklingsområde – Vet du vad som krävs av dig för att du ska uppnå goda resultat samt frågor kring arbetsro på lektionerna. Även om vi är stolta över vår skola och de resultat vi uppnår, så måste vi arbeta vidare med dessa frågor!

Vi har också tittat på på förra årets resultat gällande måluppfyllelse i alla årskurser, meritvärde, behörighet till gymnasiet för årskurs 9. Framöver kommer vi att diskutera vidare i arbetsalget om hur vi kan förändra och förbättra undervisningen, så att vi når högre måluppfyllese, även om vi är nöjda med den utveckling som sker på skolan, så finns det alltid förbättringsområden att arbeta med – HJÄRNAN VILL HA KUL!

Vi är glada att vår socionom, Jörgen har gått utbildning i DISA – din inre styrka aktiveras. Disa är en metod att förebygga stress och ohälsa hos tonårsflickor. Framöver är det tänkt att alla flickor som går i årskurs 8 ska erbjudas att delta i metoden, vilket omfattar tio träffar á 1,5 timme och är utvecklad för att förebygga depressiva symtomer hos tonåringar. I veckan startade vi med den första klassen. Det ska bli mycket spännande att följa detta arbete!

I veckan hade vi besök av vår förvaltningschef, Bo Kristoffersson som berättade att vi kommer att ta över Skolområde Syd den 1 april. Det är med ett stort engagemang och ansvar som vi tar på oss uppdraget att leda Skolområde Syd tillsammans med Skolområde Korsavad, Utmaning – Lagarbete – Kunskap!

Julhälsning

julbild

Tänk att jullovet redan är här! Höstterminen har rusat förbi i en rasande fart, kanske för att både sommaren och hösten var så solig och fin.

Skolarbetet har flutit på fint de här månaderna och vi ser en fin kunskapsutveckling hos våra elever. Många elever har själva ansvarat för sina utvecklingssamtal och det har slagit väl ut. I både klassrum och korridorer hör vi många samtal kring viktiga begrepp: förmågor, big five bedömning. Det är ett resultat av ett intensivt utvecklingsarbete på skolan. Pedagogerna har gjort ett fantastiskt arbete kring utvecklade undervisningssätt, lärande och formatv bedömning i arbetslag och ämneslag med det kollegiala lärandet i fokus. Det är vi väldigt glada och stolta över!

Utifrån trivselenkäten som vi genomförde bland våra elever i höst ser vi att nästan alla trivs och känner sig trygga i skolan. Vi är självklart inte nöjda förrän vi ser att alla elever trivs och har det bra, men är å nöjda med det goda arbete som bedrivs dagligen.

Vi är nu mitt uppe i ett pågående läsår och bifogar det systematiska kvalitetsarbetet, så långt det kommit hittills.Kvalitetsarbete 1314 dec

Vi tackar all personal, elever, vårdnadshavare och andra vi samarbetat med för i år och önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi ses igen den 8 januari 2014 (personalen tjuvstartar den 7:e!). Glöm inte att kika på bildspelet från vår avslutning!