Vi vill uppmärksamma vår hälsopedagog!

Under förra läsåret väcktes många funderingar kring vårt elevtorg – mötesplatsen mitt i skolan. Hur kan vi utveckla Torget och engagera eleverna? Hur kan vi långsiktigt bygga upp en aktiv, trivsam verksamhet där alla elever känner sig trygga och kan koppla av? Hur kan vi utveckla Torget – och hela skolan – i ett hälsosammare tecken? Vi vet ju att god hälsa, rörelse och goda kostvanor påverkar hela vårt mående och har en positiv inverkan på lärandet.

En viktig förutsättning för långsiktig utveckling är att någon sätter uppgiften i fokus, någon som kan vara initiativtagare, motor och få både elever och vuxna med “på tåget”. Denna “någon” är inte vem som helst, hos oss heter hon Anna Förberg och hon är hälsopedagog. Vi är väldigt stolta och glada över att ha möjlighet att ta in fler kompetenser i skolans värld, för att kunna tillgodose läroplanens och skollagens alla krav och uppdrag. Anna arbetar tillsammans med Jörgen Mårtensson, socionom och Joakim Cronvall, resurspedagog i vårt Likabehandlingsteam.

Läs hela artikeln här: Artikel i Lokaltidningen 25 sept 2013

Och här är ännu en artikel från Ystads Allehanda 3/10 2013

AnnaF1

Advertisements