Första skolveckan

Vi började veckan med att samla alla de nya sjuorna i matsalen för att hälsa dem välkomna till Korsavadsskolan. De fick också titta på de filmer som lärarna gjort under uppstartsdagarna föregående vecka (filmerna kan ni kika på på vår hemsida korsavadsskolan.se). Vi tycker att det är positivt att de nya sjuorna får en gemensam dag med sina mentorer och övriga personal på skolan och att åttor och nior får vänta med sin skolstart till tisdagen. Detta ger dem en chans att lära känna skolan och sina nya kamrater i en lugn miljö. På tisdagen var skolan fylld av alla härliga ungdomar och det var en mycket god stämning på skolan.

IMG_4371

Som rektor ingår man i barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och där hade vi vår första träff under torsdagen. Mötet besöktes av vår kommundirektör Diana Olsson som pratade om kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre -växtkraft, mångfald och engagemang” vilket kändes väldigt bra eftersom vi är igång och arbetar med detta, både med personal och elever på olika sätt.

Veckan avslutade vi med att vara med på invigningen av Simrislundsskolans nya lokaler. Det var roligt att få se hur fint de fått det med nya fräscha klassrum och ett nytt tillagningskök.

Vi glada för att det blev en så himla bra uppstartsvecka för både personal och elever!

Pia och Rasmus

 

Advertisements

Många tankar från två skolledare!

Halvvägs in i vårterminen har vi hunnit med både skolans årliga öppet hus och terminens föräldramöte, två mycket trevlig tillställningar. Och nu i veckan startar vi upp terminens utvecklingssamtal – först ut är årskurs 9.

IMG_3820

I veckan är det dags för de nationella proven och det är svenska och svenska som andra språk som får starta.  Många av våra elever frågar ”ska proven avgöra betygen”? Svaret på den frågan är ganska enkel att svara på, eftersom det är den enskilda läraren som sätter slutbetyget och att nationella proven ska se om vår skola håller tillräcklig hög kvalitet på undervisningen. När vi pratar med våra elever om det så blir de ganska lugna. Nationella proven ska ses som en del av undervisningen under läsåret.

Öppethusdagen, när vi har skolan öppen på lördagen, lockade många besökare och våra blivande sjuor fick chansen att se hur en dag med undervisning på Korsavadsskolan kan se ut. Lärarna hade mycket intressanta och trevliga lektioner och visade upp ett urval av de ämnen som vi läser på Korsavadsskolan. Några av höjdpunkterna som visades upp var de gulliga nykläckta kycklingarna i biologin och programmeringen i matematiken.

IMG_3803

Föräldramötet gav elevernas vårdnadshavare en chans att komma till skolan och prata med mentorerna. Det är mycket som behöver informeras om och detta var också ett bra tillfälle för föräldrarna att ställa frågor. Skolan rektorer och elevhälsoteam hann också runt till samtliga sjuor och åttor för att presentera sig.

Skolans förstelärare har träffats i olika sammanhang för att diskutera pedagogisk utveckling, både internt på skolan tillsammans med skolans rektor och tillsammans med övriga förstelärare i kommunen i förvaltningsövergripande sammanhang. Det är av stor vikt att våra duktiga pedagoger får ta sig tid för att diskutera och utveckla vår undervisning. Träffar som dessa är utmärkta tillfällen för kollegialt lärande.

Det systematiska kvalitetsarbete som ligger till grund för skolans pedagogiska utveckling har i årets början fokuserat på att utvärdera höstterminens betyg. Fokus är här att se till att betygen är rättvisa och likvärdiga. Det är också av stor vikt att undervisningen är utformad så att alla elever kan nå sin fulla potential, här är det systematiska kvalitetsarbetet grunden för att förbättra och förfina arbetet med att sätta betyg, så att vi på skolan kan bli ännu bättre och nå högre resultat. Efter arbetet med betyg fortsätter vi att arbeta med formativ bedömning, kollegialt lärande, IKT och vårt barnrättsarbete, som vi har arbetat med under de senaste åren. Vi vet att formativ bedömning och det digitala lärandet är viktiga delar i att framgångsrikt förbättra våra skolresultat.

Som vi skrivit om tidigare så är arbetet med skolans filmrum i full gång och nu har vi kommit så långt att alla lärare ska få utbildning i hur man kan använda filmskapande som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Mårten från Kulturpedagogiska enheten kommer att komma till oss på Korsavadsskola och hålla workshops med våra lärare. Detta ska bli väldigt spännande och kul. Vi tror att filmrummet kommer att bidra till vår utveckling kring digitalisering och att arbeta mer ämnesövergripande. Filmskapandet skulle kunna vara en samlande punkt för ämnesövergripande projekt.

ALIS-utbildningen= aktivt ledarskap i skolan som all personal på skolan ska gå har hunnit avslutas för ungefär hälften av våra lärare och den andra hälften har nyss börjat. Vi tycker att utbildning leder till intressanta och spännande diskussioner och ändringar i perspektiv. Det ska bli väldigt spännande att se hur detta utvecklas och hur diskussionerna kommer att gå när den andra hälften av lärarna också är klar också.

I arbetet med formativ bedömning så läser lärarna Dylan Wiliams bok Handbok i formativ bedömning och diskuterar den på sina arbetslag, som diskussionsunderlag använder de en läslogg. Detta leder till bra samtal och boken visar också på ett konkret sätt upp hur vi kan arbeta med formativ bedömning i praktiken. Vi känner att detta arbetssätt får ett stort genomslag i undervisningen. De lärare som undervisar våra nyanlända elever läser istället Anna Kayas bok Att undervisa nyanlända som behandlar det relativt nya forskningsområdet nyanländas lärande. Här är det av största vikt att de digitala verktygen får prägla undervisningen av de nyanlända. – ”Eftersom man lär bäst på ett språk man behärskar är det viktigt att vi drar nytta av elevernas modersmål som resurs i undervisningen” – Anna Kaya

Vi har mycket spännande skolutveckling på gång och samtidigt är det vardagen med alla elever och personal som gör att det är roligt att vara skolledare!

Skolvardag och PISA

I förra veckan hade vi terminens sista Kompetensdag för personalen. Vi tillsammans med Skolområde Simrislund hade fokus på Goole Apps for Education, eftersom vi från och med vårterminen går in i ett nytt system. Morgonen startades med hälsa och rörelse. Idrottslärarna satte ihop programmet med fem olika aktivitetsval – allt från dans till body pump – därefter åt vi en härlig hälsosam frukost tillsammans, som Marianne och Linda fixade på bästa sätt. En riktigt uppskattad dag från börja till slut!

Idag har vi varit på ett spimageännande klassrumsbesök hos 7e och deras engelsklärare Anders. Eleverna berättade om en resa som de varit med om. Efteråt fick alla elever reflektera över sin muntliga presentation. Därefter gjorde eleverna en kamratbedömning om de andras framförande och vad som kunde utvecklas. Omdömen som kom upp var tex att tänka på sitt kroppsspråk och att inte tala för fort. Ett fint omdöme var också “everybody was good in their own way”. Sedan gav Anders eleverna formativ bedömning både i grupp och individuellt. Ett utmärkt sätt att göra eleverna medvetna om sin kunskapsnivå och utvecklingspotential.

Det känns fantastiskt att i sin dagliga verksamhet se skolutveckling och att vi blir bättre. Vår satsning på formativ bedömning börjar ge utslag i verksamheten. Särskilt tryggt känns det nu när PISA-undersökningen har kommit. Resultaten är alamerande i hela Sverige. samtidigt är det viktigt att veta att den inte mäter helheten. Tittar vi på innovationindex, så ligger Sverige i topp bland OECD-länderna. Vi upplever att det ges en väldigt dyster bild av svenska skolan i medier, som är delvis oförtjänt. Det görs otroligt bra arbete i våra skolor.

Vi är stolta över det arbete som dagligen sker på Korsavadsskolan – både av personal och elever. Man ska alltid ta rapporter på allvar och se över sin verksamhet, för visst har vi mycket att utveckla. Vi har stort fokus på lärande och undervisning och det tänker vi fortsätta med!

3D

Det gäller att hänga med i utvecklingen. Med hjälp av tekninken kan lärandet få nya dimensioner och bli riktigt KUL! Vi har utrustat ett helt nytt klassrum med en 3D och våra första klasser har provat. det ska bli roligt att följa detta och se om det påverkar måluppfyllelsen. Det är i första skedet endast Biologi och Geografi som ingår i projektet. Utvecklingen går snabbt och det kommer förhoppningsvis mer! 3D