Skolledare som är ute och far!

I går var vi tillbaka efter ett par dagar på Framtidens Lärande i Stockholm. Vi var där för att hämta vår Guldtrappa. Det var en spännande upplevelse och ett konstaterande att Simrishamns kommun har kommit väldigt långt i sin skolutveckling. Vi var några stycken – både lärare, biträdande rektorer, rektorer, administrativ chef och förvaltningschef som pratade/föreläste om vår IKT-utveckling. Jag pratade om ”Ett pedagogiskt ledarskap i en digital tid utifrån en tankestruktur”. Anders höll ett inspirationsmöte ”Hur bjuder vi in verkligheten i klassrummet”? På mässan knöts också många nya kontakter och vi fick med oss några nya tankar om hur vi skulle kunna utveckla eleverna som IKT-coacher på skolan – spännande!

img_3391

Veckan innan var vi med vår ledningsgrupp i Tylösand på Skolledarkonferensen – ”Att vara ledare för en skola på vetenskaplig grund”. Samverkan mellan profession och forskning har visat sig vara en framgångsfaktor i arbetet med skolutveckling. Syftet med årets skolledarkonferens var att bidra till att skolledare skulle få kunskap och redskap för att kunna omsätta detta i sin vardag – inte lätt kan jag säga, men oerhört spännande!

img_3364

Vi lyssnade på en mängd olika forskare och många var riktigt bra. Ari Riabacka som föreläste om  ”Framtiden är här i morgon – är ni redo”? Han pratade om hur leder vi organisationer i tider av snabba förändringar, när beslut ska fattas i ett allt högre tempo och när kunskapsdjupet i samhället aldrig varit grundare än nu? En annan spännande forskare var Micael Dahlén – ”Locka upp era elever på bänkarna” Och till sist en forskare som också satte sig – både hjärtat och hjärnan var Lars Svedberg – ”Pedagogiskt ledarskap – låsning eller lösning”? Googla gärna på dem och läs om deras forskning och tankar.

Nu blir det inte fler utflykter för vår del under terminen, nu ska vi omsätta det vi har lärt oss i praktiken!

 

Advertisements

Trevlig sommar!

Nu närmar vi oss slutet på läsåret 2013-2014!

 Varje år när vi startar i augusti ser man ett helt läsår med oceaner av tid framför sig och varje år i juni sitter man här och är så förvånad över att tiden bara rusat iväg.

Det jobb som bedrivs på skolan tillsammans med våra elever är helt fantastisk och av mycket hög kvalitet. Vi är väldigt glada att det även uppmärksammats av vår lokala tidning YA! Det betyder mycket att vi fått en positiv bild av skolan utåt – vi själva vet ju! Här är länken till artikeln i YA 2014-05-26.

Senaste samanställningen från Kommunförbundet Skåne över niornas behörighet till gymnasiet visar att Simrishamn hamnar på åttonde plats av Skånes 34 kommuner – stäck på er och var stolta över det arbete som ligger bakom detta resultat!

Vi har en väldigt god skolutveckling i vår Kommun! Vi hänger i och fortsätter arbeta systematiskt med samma fokusmål. Utvekling tar tid, mellan 3-8 år, säger skolforskaren Ulf Blossing. Vem vet, om ett par år så är vi kanske först på listan!

Tack för läsåret 2013-2014!

Vi önskar er alla en helt fantastisk sommar med mycket sol och bad!

sommarblomma

 

 

 

Naimis sista dag på jobbet!

naimiKan ni tänka er – efter 29 år i skolans värld – har Naimi idag jobbat sin sista arbetsdag på Korsavad. Vi som arbetade firade henne med god fika och fin påsktårta idag. Nästa torsdag blir det ännu mer firande tillsammans med all skolpersonal i personalrummet. Det kommer att bli tomt efter Naimi, men vi önskar Linda lycka till med sitt nya uppdrag. Det kommer att gå bra!naimis tårta

Igår drabbades vi tyvärr av tråkiga tidningsrubriker i Ystads Allhehanda. Det gäller tre anmälningar som kommit in till Skolinspektionen – dock gäller bara en utav dem oss här på Korsavad 7-9. All dokumentation skickas inom kort till Skolinspektion. Därefter är det deras uppgift att bedöma ifall skolan arbetat korrekt utifrån Skollagen.

Lärarna har redan gått på påsklov. Nu är det vår tur att ha några dagars ledigt! Nu hoppas vi innerligt att resten av terminens veckor blir normala, helt utan snökaos och bråkiga ventilationssystem. På tisdag ska äntligen det nationella provet i fysik bli av!

Klart för start!

I morse var vi uppe på skolan på en snabbvisit. Det var en lagom innomhustemperatur. Elektrikerna var klara med sin kabeldragning och datateknikerna hade tagit vid. Vi hoppas att problemen är lösta och ser framemot att skolan åter fylls med elever och personal i morgon. Skolan är som allra bäst när den myllrar av liv och kunskapande.

Idag gläds vi också åt Skolinspektionenes uttalande om vår skola i Ystads Allehanda. Det är så roligt med positiva rubriker!

YA 6 mars-13

Stängt för reparation!

 Vi har under en längre tid haft problem med ventilation, kyla och värme på skolan. Bland annat är det stora problem i styr- och övervakningssystemet, vilket inneburit att vi många morgnar möts av en inomhustemperatur på mellan 8-12 grader. Andra morgnar har det tvärtom varit upp till 30 grader varmt. Sådana temperaturskiftningar är oacceptabla på en arbetsplats – en arbetsplats som omfattar såväl elever, som lärare och annan skolpersonal!

Efter samråd med förvaltningschef har vi beslutat att stänga skolan från måndag 4/3 till och med onsdag 6/3 så att driftsenheten kan åtgärda bekymret. Vi hoppas att möta ett behagligt klimat på skolan på torsdag!

YA 28 feb 13Under de tre dagar skolan är stängd kommer lärarna bland annat att skriva skriftliga omdömen i Unikum. Eleverna har fått med sig skoluppgifter hem.

Här är artikeln från Ystads Allehanda fredagen den 1 mars 2013

Kamratbedömning i SO

YA 5 feb 13

I skolans värld pågår det ständigt nya projekt inom alla ämnesområden. Lärare och elever utforskar tillsammans nya sätt att arbeta och hitta vägen till kunskap och lärande. Anna Jernsjö har tillsammans med sia elever haft ett Miljö-projekt i SO och har byggt sin kunskap i olika kreativa projekt.

Arbetet vi gör i skolan utgår alltid från läroplanen (Lgr11) med syfte, förmågor att utvecka utifrån ett visst centralt innehåll. Skolarbetet är givetvis kopplat till olika bedömningskriterier. I det här fallet har Anna och eleverna satsat på kamratbedömning utifrån på förhand givna kriterier.

– I de nya betygskriterierna ska eleverna kunna resonera om och analysera information för att få ett bra betyg, förklarar SO-läraren Anna Jernsjö. Genom att bedöma andras arbeten lär de sig något om sig själva.

Det är otroligt spännande när skolarbetet flyttar ut från klassrummet och ner på Torget i ett mer offentligt rum. I en hel vecka har eleverna haft sina arbeten utställda på Torget – och de har fått stå ifred! Ett tecken på god respekt och ett bra arbetsklimat. Kamratbedömningen skedde också nere på Torget, vilket väckte nyfikenhet bland skolans övriga elever. Läs hela den fina artikeln i Ystads Allehanda.