Skolutveckling när den är som bäst

Vi är nu i full gång med vår skolutveckling. Vi fortsätter med att hålla i och hålla ut kring våra utvecklingsområden – Normer och Värden, Kunskap och Lärande. Detta läsår lägger vi stor fokus på studieron i klassrummet, Internet-utveckling och det språkutvecklande arbetssättet och matematik. Vi fortsätter utveckla vårt formativa förhållningssätt och det kollegiala lärandet som metoder i vår utveckling. Allt för att det ska leda till ett ökat lärande för våra elever. Vi ställer oss frågan ”Vad får våra elever att vilja lära mer”?

IMG_4502

Praktiknära forskning behövs

Tillsammans med forskare vid Stockholms universitet har våra matematiklärare gått med i ifous-program (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) –  kring programmering i ämnesundervisningen. Programmet syfte är att stärka våra elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering. Processen innebär att Korsavadsskolan kommer att bli medforskare under tre år!

Arbetsmarknadskunskap för våra elever

Alla våra elever får detta läsåret besök av Lars och Anna frånarbetsmarknadskunskap för att prata om framtiden och vilka arbete som finns och vad som krävs för ett visst arbete.

Utvecklingssamtalen för årskurs 8 blev en bra eftermiddag/kväll och vi hade många nöjda elever och vårdnadshavare på besök.

 Öckerömetoden – forskare

Även detta år har vi haft forskare från Malmö Högskola varit på skolan. Eleverna har fått svara på frågor kring, alkohol, droger och tobak. Resultaten var något bättre än förra året (se resultatet här). Alkoholen är det som används mest av våra ungdomar. Vi kan på skolan hjälpa till med att utveckla elevernas lärande, men vi har svårt för att ha koll om eleverna dricker alkohol eller tar droger på helgerna.

Förändringar inför nästa läsår

Vi på Korsavadsskolan funderar alltid på hur vi ska göra skolan bättre för elever och personal. Under de senaste åren har vi diskuterat och tänkt mycket på om det inte skulle skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling om vi delade in våra hemvister efter elevernas ålder. Sjuor, åttor och nior går i varsin hemvist. Vi har nu förankrat hemvistförändringen på skolan och beslutat att det är ett bra läge att genomföra denna förändring i början av höstterminen 2018.

Hösthälsningar från Pia och Rasmus

Advertisements

Första skolveckan

Vi började veckan med att samla alla de nya sjuorna i matsalen för att hälsa dem välkomna till Korsavadsskolan. De fick också titta på de filmer som lärarna gjort under uppstartsdagarna föregående vecka (filmerna kan ni kika på på vår hemsida korsavadsskolan.se). Vi tycker att det är positivt att de nya sjuorna får en gemensam dag med sina mentorer och övriga personal på skolan och att åttor och nior får vänta med sin skolstart till tisdagen. Detta ger dem en chans att lära känna skolan och sina nya kamrater i en lugn miljö. På tisdagen var skolan fylld av alla härliga ungdomar och det var en mycket god stämning på skolan.

IMG_4371

Som rektor ingår man i barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och där hade vi vår första träff under torsdagen. Mötet besöktes av vår kommundirektör Diana Olsson som pratade om kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre -växtkraft, mångfald och engagemang” vilket kändes väldigt bra eftersom vi är igång och arbetar med detta, både med personal och elever på olika sätt.

Veckan avslutade vi med att vara med på invigningen av Simrislundsskolans nya lokaler. Det var roligt att få se hur fint de fått det med nya fräscha klassrum och ett nytt tillagningskök.

Vi glada för att det blev en så himla bra uppstartsvecka för både personal och elever!

Pia och Rasmus

 

Uppstartsvecka för personalen

Wow vilken uppstartsvecka!

I måndags kom personalen tillbaka till arbetet och vi inledde veckan med att åka till Bäckaskogs slott där alla fick vara stjärnor på slottet under två dagar. På måndagen arbetade vi med vår vision “Barn och unga hörs och syns i Simrishamn” och om hur den ska bli levande i vardagen och hur den ska kopplas till kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”. Samtalen var fantastiska och både djupa och kreativa. På tisdagen hade vi uppstart kring våra nya utvecklingsområden -språkutvecklande arbetssätt och IKT där vi kommer att använda oss av skolverkets IKT-moduler, detta kommer att fortsätta under hela läsåret på våra pedagogiska träffar och kommer att följas upp i vårt systematiska kvalitetsarbete.

IMG_4316 - Kopia

När vi kom tillbaka till skolan var vi fyllda av ny inspiration och det märktes att personalen var väldigt taggade inför kommande vecka då våra elever kommer och givetvis är vi rektorer det också! Resten av veckan har fyllts av filminspelning, överlämnandekonferenser, utvecklingsarbete, samplanering och många besök av nya nyfikna elever.

IMG_4327 - Kopia

Nu ser vi fram emot nästa vecka när vi har alla elever på plats, för vad är en skola utan elever! Spännande fortsättning följer…

Pia och Rasmus

 

Det händer mycket positivt!

Kompetensdag

Vi har nyligen haft en givande Kompetensdag tillsammans med personalen. Vi startade morgonen med hälsa och rörelse – därefter åt vi en god frukost tillsammans. Under förmiddagen hade vi en inspirationsföreläsning av SPSM- Specialpedagogiska skolmyndigheten, som gick igenom nya hjälpmedel för anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. Vi tittade på och diskuterade appar som ger oss möjlighet till skrivstöd, stavning, talsyntes och tal till text. Vi kom även in på diskussioner om vad det innebär att läsa med öronen och att skriva med munnen. Vi tycker att det är mycket bra att det finns så många hjälpmedel och att de nu för tiden är så användarvänliga och lättillgängliga och för alla elever.

”Lärarna ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningen hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen” – Skolverket.  På eftermiddagen delade vi oss i mindre grupper för att diskutera  matriser. På detta sätt kan vi dela med oss och inspirera varandra. En härlig dela-kultur helt enkelt!  Detta arbeta ska  framöver leda till att skolan blir tydligare  med dokumentation, angående elevernas kunskapsutveckling under sina tre år på högstadiet

Ledningsdag

Barn och utbildningsförvaltningen har haft en ledningsträff på Kreativum i Karlshamn. Kreativum är ett vetenskapscentrum som syftar till att främja vetenskapligt tänkande och naturvetenskapens ställning i samhället. Det var en inspirerande dag med tester av programmerbart lego, kemi för barn i förskolan och visning av deras rymdtema för grundskolans tidigare år.

Under förmiddagen arbetade vi med vårt systematiska kvalitetsarbete – Normer och värden och kunskap och lärande och attitydundersökningen som våra elever i årskurs 8  svarat på. Vi analyserade våra utvecklingsområden, utifrån varje skolområdes resultat i blandade grupper – kollegialt lärande. Detta skapar goda förutsättningar för vår utveckling.

 Nya hemvisten

Eftersom elevantalet på skolan har ökat den senaste tiden, så kommer vi troligtvis att utöka skolan med nya lokaler läsåret 2016/2017. I de nya lokalerna kommer vi att starta en ny hemvist. Vi kommer alltså att få mer plats för eleverna som går på skolan. Vi ser mycket positivt på detta och tror att det kommer att främja goda studieresultat och skapa större studiero.

Eftersom våra sjuor blivit väldigt stora, så kommer vi i samma veva att göra en klass sju till. Eleverna kommer givetvis att vara delaktiga i denna förändring. Vi kommer återkomma med mer information, när politikerna tagit beslut om lokalförändringarna som påverkar Korsavadsskolan.

Korsavadsskolan är med i studien om droger 

Studien kommer att pågå under åren 2016-2019. Syftet är att undersöka om ”Öckerömetoden” fungerar som alkohol- och drogförebyggande metod.

Rent praktiskt innebär studien att Högskolan i Malmö kommer att göra en anonym drogvaneundersökning. Enkäten genomförs i början av höstterminen i klass 7, 8 och 9. Arbetet med detta sköts av doktorander på Högskolan i Malmö, som kommer till skolan och genomför enkäten med alla elever som är närvarande den dagen. Om det skulle visa sig att Öckerömetoden är effektiv erbjuds Simrishamn att implementera den med förtur i kommunen, direkt efter att sista enkäten gjorts. Det kommer att skickas ut ett  informationsbrev till alla elevers vårdnadshavare innan studien påbörjas.

Några lärare går mot nya utmaningar

Inför kommande läsår är det några av våra lärare som lämnar oss för nya uppdrag – vi önskar dem lycka till. Under veckan kommer vi fortsätta med intervjuerna till våra vakanta lärartjänster. Vi har många  kompetenta och bra sökanden på ett flertal av våra tjänster – vilket gör oss oerhört glada.

Mobilfritt under lektionerna

Det förs ständiga och livliga diskussioner på sociala medier om huruvida elever ska få ha sina mobiler på lektionerna eller ej. Det finns såklart olika sätt att se på det och att hantera det. Eftersom vi anser att mobiltelefonerna stör undervisningen, så har ledningen tillsammans med hemvisterna beslutat att vi från och med denna vecka inför mobilfria lektioner fram till sommaren. Detta innebär inte att vi är emot digitala verktyg – tvärtom vi arbetar mycket med digitala verktyg. Vi är en skola med ganska bra utbud av Chromebooks  och iPads, så vi kan ju använda dem, vilket gör att vi inte behöver be eleverna använda sina egna mobiler under lektionstid. Både forskning och  beprövad erfarenheten säger att mobilfria lektioner leder till bättre resultat och gör eleverna bättre.  Vi kommer att utvärdera detta beslut innan sommarlovet.

Nu ser vi framemot en vecka med nya utmaningar!

Vi ses i korridorerna!

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i årskurs 3 och 6 kommer de nationella proven snart. Det  är också årskurs 6 sista terminen innan de skall få betyg och fortsätta sin skolgång på högstadiet.

Pia, Christian, Joacim och MFF kommer att  hålla föräldramöte för sökande till fotbollsakademin den 28/1 kl 18:00. På mötet kommer föräldrarna att få information om fotbollsklassen. Mötet kommer att behandla vad det innebär att gå i fotbollsklass, hur det fungerar och vad som krävs av eleverna samt vilken unik möjlighet det är för eleverna. Uttagning kommer ske den 13/3 mellan klockan 13.00-14.00 på konstgräset utanför Korsavadsskolan.

Förra året införde vi “Öppet hus” för blivande årskurs 7 elever på Korsavadsskolan. Vilket var väldigt uppskattat. Även detta år kommer vi att ha öppet för alla på skolan, deras vårdnadshavare och blivande årskurs 7. Lördagen den 31/1 har vi öppen mellan kl 9-12. Varmt välkomna!

Anna Davidsson från Högskolan i Kristianstad kommer att fortsätta med sitt utvecklingsarbete /processtöd med lärarna på K-dagarna under läsåret. Hon kommer att utgå ifrån Wiliams fem nyckelstrategier och Lgr 11.

Det innebär att  Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att utöka sitt samarbete kring ett F-9 perspektiv.  Detta kommer att leda till att lärare får en tydligare syn på vad som har gjorts och vad som kommer att behöva utvecklas i de olika åldrarna. För att främja detta arbete kommer vi, förutom gemensamma K-dagar, att ha gemensamma ämneslag vid fyra tillfällen under terminen. Ämneslagen kommer att följa det övriga utvecklingsarbetet och ta sin utgångspunkt i Wiliams fem nyckelstrategier.

Satsningen på “en till en” fortsätter att utvecklas och vi har många spännande saker kvar att lära oss. Vi har nu börjat byta ut lärarnas datorer mot Chromebook, samma som eleverna har. Det finns många fördelar att arbeta med Google Apps och en av dem är t.ex funktionen att dela dokument, lärare-elev. Detta skapar stora möjligheter att arbeta formativt och man kan följa elevens lärande. Eleverna kan också dela med varandra och kan då ge varandra kamratrespons.

Vårt samarbete med Gleerups fortsätter och våra  piloter  kommer att göra ett besök i Malmö för att lära sig mer om de nya digitala läromedlen. De kommer också få chansen att lämna feedback och på så sätt hjälpa till att utveckla läromedlen.

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i åk 9 kommer de nationella proven snart. Det  är också deras sista terminen innan de skall få slutbetyg och fortsätta sin skolgång på gymnasiet.

Pia, Christian, Joacim och MFF kommer att  hålla föräldramöte för sökande till fotbollsakademin den 28/1 kl 18:00. På mötet kommer föräldrarna att få information om fotbollsklassen. Mötet kommer att behandla vad det innebär att gå i fotbollsklass, hur det fungerar och vad som krävs av eleverna samt vilken unik möjlighet det är för eleverna. Uttagning kommer ske den 13/3 mellan klockan 13.00-14.00 på konstgräset utanför Korsavadsskolan.

Förra året införde vi “Öppet hus” för blivande årskurs 7 elever. Vilket var väldigt uppskattat. Även detta år kommer vi att ha öppet för alla på skolan, deras vårdnadshavare och blivande årskurs 7. Lördagen den 31/1 har vi öppen mellan kl 9-12. Varmt välkomna!

Anna Davidsson från Högskolan i Kristianstad kommer att fortsätta med sitt utvecklingsarbete /processtöd med lärarna på K-dagarna under läsåret. Hon kommer att utgå ifrån Wiliams fem nyckelstrategier och Lgr 11.

Det innebär att  Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att utöka sitt samarbete kring ett F-9 perspektiv.  Detta kommer att leda till att lärare får en tydligare syn på vad som har gjorts och vad som kommer att behöva utvecklas i de olika åldrarna. För att främja detta arbete kommer vi, förutom gemensamma K-dagar, att ha gemensamma ämneslag vid fyra tillfällen under terminen. Ämneslagen kommer att följa det övriga utvecklingsarbetet och ta sin utgångspunkt i Wiliams fem nyckelstrategier.

Satsningen på “en till en” fortsätter att utvecklas och vi har många spännande saker kvar att lära oss. Vi har nu börjat byta ut lärarnas datorer mot Chromebook, samma som eleverna har. Det finns många fördelar att arbeta med Google Apps och en av dem är t.ex funktionen att dela dokument, lärare-elev. Detta skapar stora möjligheter att arbeta formativt och man kan följa elevens lärande. Eleverna kan också dela med varandra och kan då ge varandra kamratrespons.

Vårt samarbete med Gleerups fortsätter och våra  piloter  kommer att göra ett besök i Malmö för att lära sig mer om de nya digitala läromedlen. De kommer också få chansen att lämna feedback och på så sätt hjälpa till att utveckla läromedlen. Under terminen kommer vi även att få besök på skolan – både i klassrummet och på ämneslaget av Gleerups.

 

Nu är det snart jul igen

Nu är det inte många dagar kvar innan vi ska gå på jullov, men det är fortfarande hög aktivitet på våra skolor och det är en del arbete kvar att utföra.
I förra veckan när eleverna var lediga hade vi en kompetensdag tillsammans med alla pedagoger som arbetar i Borrby och på Korsavadsskolan. Dagen präglades av ett kollegialt lärande, utifrån våra fokusområden – bedömning och betyg. Vi startade som vanligt med en hälsomorgon, där pedagogerna valt olika aktivitet som promenad, simning, cirkelgym och dans.

Vi fick under dagen ta del utav idrottslärarnas utbildning på GIH i Stockholm, som b.la. handlade om dokumentation, dans i ämnet idrott där Tony Irving var inspiratör samt psykisk ohälsa bland unga.
Två av våra lärare som arbetar mycket med IKT-utvecklingen på skolan föreläste kring ”flippat klassrum” och digitala verktyg – hur man kan inspirera sina elever i undervisningen.

k dag

På eftermiddagen diskuterades Dylan Wiliams bok utifrån följande frågor:
Wiliams fem nyckelstrategier för att utveckla elevens lärande är följande:att följa lärande

1. Tydligöra mål och kriterier för framgång
2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
3. Återkoppling som för lärandet framåt
4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Vi har också hunnit med en hel del klassrumsbesök under veckorna. Vi ser att det sker ett lärande utifrån vår läroplan Lgr11, som är en mycket positiv utveckling.

Hjärnan vill ha KUL!