Många tankar från två skolledare!

Halvvägs in i vårterminen har vi hunnit med både skolans årliga öppet hus och terminens föräldramöte, två mycket trevlig tillställningar. Och nu i veckan startar vi upp terminens utvecklingssamtal – först ut är årskurs 9.

IMG_3820

I veckan är det dags för de nationella proven och det är svenska och svenska som andra språk som får starta.  Många av våra elever frågar ”ska proven avgöra betygen”? Svaret på den frågan är ganska enkel att svara på, eftersom det är den enskilda läraren som sätter slutbetyget och att nationella proven ska se om vår skola håller tillräcklig hög kvalitet på undervisningen. När vi pratar med våra elever om det så blir de ganska lugna. Nationella proven ska ses som en del av undervisningen under läsåret.

Öppethusdagen, när vi har skolan öppen på lördagen, lockade många besökare och våra blivande sjuor fick chansen att se hur en dag med undervisning på Korsavadsskolan kan se ut. Lärarna hade mycket intressanta och trevliga lektioner och visade upp ett urval av de ämnen som vi läser på Korsavadsskolan. Några av höjdpunkterna som visades upp var de gulliga nykläckta kycklingarna i biologin och programmeringen i matematiken.

IMG_3803

Föräldramötet gav elevernas vårdnadshavare en chans att komma till skolan och prata med mentorerna. Det är mycket som behöver informeras om och detta var också ett bra tillfälle för föräldrarna att ställa frågor. Skolan rektorer och elevhälsoteam hann också runt till samtliga sjuor och åttor för att presentera sig.

Skolans förstelärare har träffats i olika sammanhang för att diskutera pedagogisk utveckling, både internt på skolan tillsammans med skolans rektor och tillsammans med övriga förstelärare i kommunen i förvaltningsövergripande sammanhang. Det är av stor vikt att våra duktiga pedagoger får ta sig tid för att diskutera och utveckla vår undervisning. Träffar som dessa är utmärkta tillfällen för kollegialt lärande.

Det systematiska kvalitetsarbete som ligger till grund för skolans pedagogiska utveckling har i årets början fokuserat på att utvärdera höstterminens betyg. Fokus är här att se till att betygen är rättvisa och likvärdiga. Det är också av stor vikt att undervisningen är utformad så att alla elever kan nå sin fulla potential, här är det systematiska kvalitetsarbetet grunden för att förbättra och förfina arbetet med att sätta betyg, så att vi på skolan kan bli ännu bättre och nå högre resultat. Efter arbetet med betyg fortsätter vi att arbeta med formativ bedömning, kollegialt lärande, IKT och vårt barnrättsarbete, som vi har arbetat med under de senaste åren. Vi vet att formativ bedömning och det digitala lärandet är viktiga delar i att framgångsrikt förbättra våra skolresultat.

Som vi skrivit om tidigare så är arbetet med skolans filmrum i full gång och nu har vi kommit så långt att alla lärare ska få utbildning i hur man kan använda filmskapande som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Mårten från Kulturpedagogiska enheten kommer att komma till oss på Korsavadsskola och hålla workshops med våra lärare. Detta ska bli väldigt spännande och kul. Vi tror att filmrummet kommer att bidra till vår utveckling kring digitalisering och att arbeta mer ämnesövergripande. Filmskapandet skulle kunna vara en samlande punkt för ämnesövergripande projekt.

ALIS-utbildningen= aktivt ledarskap i skolan som all personal på skolan ska gå har hunnit avslutas för ungefär hälften av våra lärare och den andra hälften har nyss börjat. Vi tycker att utbildning leder till intressanta och spännande diskussioner och ändringar i perspektiv. Det ska bli väldigt spännande att se hur detta utvecklas och hur diskussionerna kommer att gå när den andra hälften av lärarna också är klar också.

I arbetet med formativ bedömning så läser lärarna Dylan Wiliams bok Handbok i formativ bedömning och diskuterar den på sina arbetslag, som diskussionsunderlag använder de en läslogg. Detta leder till bra samtal och boken visar också på ett konkret sätt upp hur vi kan arbeta med formativ bedömning i praktiken. Vi känner att detta arbetssätt får ett stort genomslag i undervisningen. De lärare som undervisar våra nyanlända elever läser istället Anna Kayas bok Att undervisa nyanlända som behandlar det relativt nya forskningsområdet nyanländas lärande. Här är det av största vikt att de digitala verktygen får prägla undervisningen av de nyanlända. – ”Eftersom man lär bäst på ett språk man behärskar är det viktigt att vi drar nytta av elevernas modersmål som resurs i undervisningen” – Anna Kaya

Vi har mycket spännande skolutveckling på gång och samtidigt är det vardagen med alla elever och personal som gör att det är roligt att vara skolledare!

Advertisements

Första delen av terminen

Nu är vi drygt en månad in i terminen och vårens aktiviteter är i full gång.

Vi har nyligen haft föräldramöte med information till de blivande fotbollsklasserna. Pia, Joacim och Christian informerade om vad det innebär att gå i fotbollsklass och vilka krav det ställer på eleverna, men också om hur roligt och nyttigt det är att träna fotboll dagligen. Det ska bli spännande att se vilka elever som blir uttagna i år.

Förra lördagen hade vi öppet hus. Som vår tradition bjuder kommer föräldrar och elever som är intresserade av att börja på Korsavadsskolan och besöker oss en lördag i februari. Både lärare och elever är på plats för att vi ska kunna visa upp hur en skoldag ser ut på riktigt. En av de mer spektakulära lektioner var den biologilektion som besöktes av ett tiotal nykläckta kycklingar och deras mamma, ett fint tillfälle att diskutera livets mirakel. Det är härligt att se alla nyfikna föräldrar och elever och det känns bra att kunna visa upp vår fina skola och våra duktiga lärare och elever.Pias bilder 1785

Vi kommer att börja arbeta med ett nytt systematiskt kvalitetsarbete i år. Tanken är att det ska vara likvärdigt mellan förvaltningens olika verksamheter för att allt ska bli mer som en helhet. Detta betyder att vi rektorer kommer att arbeta med ett annat material men också att lärarna kommer att göra sitt systematiska kvalitetsarbete lite annorlunda. Detta för att det ska bli enklare och tydligare men också leda till högre kvalitet i verksamheten.

Vi vill också passa på att välkomna våra nya lärare till skolan. I en tid som denna med en hel del lärarbrist är vi glada att vi har hittat behöriga och kompetenta lärare som vill arbeta här på Korsavadsskolan tillsammans med oss.

I början av terminen har vi också fått en hel del nya elever. Dessa elever vistas i Kartläggningsklasserna i gamla musiksalen och  under 4-6. Allt verkar falla bra på plats och de sätter direkt igång med arbetet att lära sig språket. Vi håller på att anpassa oss till de nya reglerna kring kartläggningen av dessa elevers kunskaper och vi tycker att detta är mycket spännande att följa. Extra roligt är att vi i viss mån arbetar med att de ska använda våra digitala läromedel, något som kommer att bli kul att utvärdera.Pias bilder 1801

Veckan efter sportlovet får vi besök av skolinspektionen. Skolinspektionen granskar kommunala och fristående skolor i syfte att kontrollera att de följer skollagen och skolans andra styrdokument. Vi ser fram emot deras besök och tycker att det ska bli spännande att ha dem här.

En dag vi kommer att minnas länge var när vi tillsammans med alla skolans niondeklassare lyssnade till Lea Gleitman på Grand. Lea Gleitman har överlevt förintelsen och har under många år varit runt i landet och föreläst om sina upplevelser. Lea Gleitman menar att det är extra viktig att informera ungdomar så att berättelsen förs vidare till framtida generationer. Detta var en dag med mycket starka känslor både från elever och personal och föreläsningen var mycket uppskattad. Föreläsningen uppmärksammades också i en fin artikel i Ystad Allehanda.

Vi fortsätter vårt arbete med våra prioriterade utvecklingsområden som är ledarskap, elevinflytande, kollegialt lärande och formativ bedömning. Vi arbetar med Dylan Wiliams Handbok i formativ bedömning som alla lärare fick i julas och tror mycket på den då den innehåller konkreta exempel och tips på hur man kan göra i undervisningssituationen. Vi ser stora förtjänster i att hålla i detta arbete och inte hoppa mellan olika projekt. Vår förhoppning är att vi kommer att utveckla formativ bedömning genom kollegialt lärande där vi lär av varandra. Elevinflytande är ju också en del i den formativa bedömningen till exempel genom att eleven ska äga sin egen lärprocess. För att knyta ihop säcken helt tror vi också att detta arbete kommer att leda till ett bättre ledarskap i klassrummet med lärare som är trygga med de metoder som de arbetar med.

Vi har under en tvåårsperiod börjat förändra lärmiljön i klassrummen genom att satsa på nya fina runda bord och stolar. Vi har nu bytt i fyra av våra klassrum och hoppas att vi ska kunna byta i några klassrum till innan sommarlovet.IMG_2713

Guldtrappan

Vi är en av åtta kandidater till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2016 som valts ut bland nominerade kommuner/skolhuvudmän för framgångsrik skolutveckling och digitalisering. Urvalet har gjorts efter ett antal kriterier för att beskriva verksamheten i kommunen. De åtta kandidaterna är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Sollentuna kommun, Stockholm stad, Sundsvalls kommun, Västerås stad och inte minst Simrishamns kommun. Här kan man läsa mer om Guldtrappan.

Vi ses i korridorerna!

Slutet av terminen

Nu börjar vi närma oss slutet av terminen och för första gången har vi muntliga nationella prov på hösten efter direktiv från skolverket. Detta ska bli spännande att utvärdera framöver. Tiden går fort och vi närmar oss jullovet med stormsteg och vi börjar se hur julstämningen sakta växer fram med dekorationer, planering av julaktiviteter och övning av luciasånger.

Nu har det gått ett par veckor sedan vi var på SETT-syd och vi har haft tid att utvärdera och reflektera. Det var väldigt kul att se vår duktiga engelsklärare Anders Lind föreläsa om sin inställning till undervisning av språk och om hur man ska ta in verkligheten i klassrummet. Det är verkligen roligt att andra fick se det vi redan visste – att vi har fantastiska lärare i Simrishamn. Detta visade också Donna och Jeanette prov på när de berättade om sin tematiska planering i 4-6. En lustfylld föreläsning som nog kan lära oss på 7-9 en hel del också.

IMG_2823

Upplevelsen av SETT-syd var annars ganska blandad. Många hittade några föreläsningar som de uppskattade mycket och andra hittade också några av det lite mindre givande slaget. Vi i ledningsgruppen fastnade för den mycket karismatiske föreläsaren Leo Razzak som föreläste om hur han ser lösningar där andra ser problem. Mycket klokhet och känsla och ett engagemang som fick alla åhörare att kvickna till i sina stolar.

Nu i december så startar vi en ny klass för våra nyanlända elever.  Vi har gjort iordning fina lokaler och rekryterat både SVA-lärare och språkhandledare. Nu börjar vi fylla på med elever succesivt fram till januari och tror att detta är en bra grund att bygga en fin verksamhet på.

Vi har också satt ihop nya grupper av åttor i hemvist Söder. Detta för att klasserna inte ska bli för stora. Har man möjlighet att undervisa i mindre grupper så är det naturligtvis att föredra. Vi är helt övertygade om att detta kommer at bli en bra lösning för eleverna.

Nu ägnar vi den kraft och inspiration som vi har fått med oss från SETT-mässan till att avsluta den här terminen på ett trevligt sätt!

Nu är det snart jul igen

Nu är det inte många dagar kvar innan vi ska gå på jullov, men det är fortfarande hög aktivitet på våra skolor och det är en del arbete kvar att utföra.
I förra veckan när eleverna var lediga hade vi en kompetensdag tillsammans med alla pedagoger som arbetar i Borrby och på Korsavadsskolan. Dagen präglades av ett kollegialt lärande, utifrån våra fokusområden – bedömning och betyg. Vi startade som vanligt med en hälsomorgon, där pedagogerna valt olika aktivitet som promenad, simning, cirkelgym och dans.

Vi fick under dagen ta del utav idrottslärarnas utbildning på GIH i Stockholm, som b.la. handlade om dokumentation, dans i ämnet idrott där Tony Irving var inspiratör samt psykisk ohälsa bland unga.
Två av våra lärare som arbetar mycket med IKT-utvecklingen på skolan föreläste kring ”flippat klassrum” och digitala verktyg – hur man kan inspirera sina elever i undervisningen.

k dag

På eftermiddagen diskuterades Dylan Wiliams bok utifrån följande frågor:
Wiliams fem nyckelstrategier för att utveckla elevens lärande är följande:att följa lärande

1. Tydligöra mål och kriterier för framgång
2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
3. Återkoppling som för lärandet framåt
4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Vi har också hunnit med en hel del klassrumsbesök under veckorna. Vi ser att det sker ett lärande utifrån vår läroplan Lgr11, som är en mycket positiv utveckling.

Hjärnan vill ha KUL!

Skaparkraft!

1387286245765_resizedDet finns forskning som visar att kreativa arbetssätt stärker allt lärande – både praktiskt och teoretiskt. Dessutom är det ju KUL! Idag har vi varit på besök på textilslöjden. Här flödade fantasin i återvinning av gamla jeans som förvandlades till kuddar och annat, tillverkning av pennskrin, djur av gamla vantar mm. Några killar sydde tjusiga grytlappar – julklappar till pappa och mamma kanske? Extra spännande var det att se tillskärning av lappar till lapptäcke, med speciella mallar och skärknivar. Vasst som tusan, men raka och tjusiga kanter. Några elever visade upp mästerlig teknik – vilka otroliga lapptäcken!!

Just nu pryds våra korridorer också av blyertsteckningar som eleverna gjort på bildlektionerna – en speciell teknik där elever gör var sin del som sedan satts ihop till en helhet. Klippet nedan visar ett tiotal av dessa fantastiska, lite modernistiskt fragmentariska skapelser. Helt fantastiskt att se! Se själva:

Skolvardag och PISA

I förra veckan hade vi terminens sista Kompetensdag för personalen. Vi tillsammans med Skolområde Simrislund hade fokus på Goole Apps for Education, eftersom vi från och med vårterminen går in i ett nytt system. Morgonen startades med hälsa och rörelse. Idrottslärarna satte ihop programmet med fem olika aktivitetsval – allt från dans till body pump – därefter åt vi en härlig hälsosam frukost tillsammans, som Marianne och Linda fixade på bästa sätt. En riktigt uppskattad dag från börja till slut!

Idag har vi varit på ett spimageännande klassrumsbesök hos 7e och deras engelsklärare Anders. Eleverna berättade om en resa som de varit med om. Efteråt fick alla elever reflektera över sin muntliga presentation. Därefter gjorde eleverna en kamratbedömning om de andras framförande och vad som kunde utvecklas. Omdömen som kom upp var tex att tänka på sitt kroppsspråk och att inte tala för fort. Ett fint omdöme var också “everybody was good in their own way”. Sedan gav Anders eleverna formativ bedömning både i grupp och individuellt. Ett utmärkt sätt att göra eleverna medvetna om sin kunskapsnivå och utvecklingspotential.

Det känns fantastiskt att i sin dagliga verksamhet se skolutveckling och att vi blir bättre. Vår satsning på formativ bedömning börjar ge utslag i verksamheten. Särskilt tryggt känns det nu när PISA-undersökningen har kommit. Resultaten är alamerande i hela Sverige. samtidigt är det viktigt att veta att den inte mäter helheten. Tittar vi på innovationindex, så ligger Sverige i topp bland OECD-länderna. Vi upplever att det ges en väldigt dyster bild av svenska skolan i medier, som är delvis oförtjänt. Det görs otroligt bra arbete i våra skolor.

Vi är stolta över det arbete som dagligen sker på Korsavadsskolan – både av personal och elever. Man ska alltid ta rapporter på allvar och se över sin verksamhet, för visst har vi mycket att utveckla. Vi har stort fokus på lärande och undervisning och det tänker vi fortsätta med!

Invigning på Tryggheten

På vår skola har vi en särskild verksamhet för elever med någon form av funktionsnedsättning. Vi är stolta över det arbete som bedrivs där. I några år har vi kallad den för A-grupp – inget fantasifullt namn. I höst fick eleverna vara med och fundera ut ett bättre namn på deras hemvist. Nu heter de hemvist Tryggheten.

I dag på morgon var vi inbjudna för att inviga det nya rastrummet. Det har blivit väldigt fint. Vi önskar er lycka till och hoppas att ni kommer att trivas.Tryggheten