Påsken är på väg – Glad Påsk!

IMG_4745Nu går vi mot ljusare tider och vårterminen har dragit igång ordentligt. Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi varje höst en attitydundersökning med våra elever på skolan. Efter att vi samlat in enkäterna så sammanställs de och analyseras av lärarna och skolledningen. I år så förbättrades resultatet på nästan samtliga punkter. Det område där vi gjorde den mest markanta förbättringen var kring elevinflytande. Under det senaste året har vi jobbat mycket med detta och det känns bra att få svart på vitt att arbetet har gett ett resultat som eleverna märker och uppskattar.

Programmering

Vi fortsätter också med vårt utvecklingsarbete kring digitalisering, programmering, matematik och språkutvecklande arbetssätt. I veckan har matematik, teknik och NO-lärarna varit i Stockholm på Ifous program kring forskning om programmering tillsammans med rektor och förvaltningschef. Det var många intressanta föreläsningar och samtal med forskare och kollegialt lärande genom ”speed dating”. När ändringarna i läroplanen kring digitalisering och programmering blir obligatoriska läsåret 18/19 känner vi att vi kommer att vara väl förberedda. Vi har faktiskt tjuvstartat lite med arbete i Scratch och programmering med Lego Mindstorms. Nu ska det bli väldigt intressant att se hur arbetet med programmering tas emot av eleverna när det sätter igång i skarpt läge till hösten.

IMG_4643

Nationella prov

Vårterminens nationella prov har dragit igång och vi har genomfört proven i svenska och svenska som andra språk samt de praktiska proven i biologi. Vilket NO och SO ämne som det är nationellt prov i varierar mellan skolor och år. Denna gång blev vi tilldelade biologi och samhällskunskap och detta uppskattades av både lärare och elever.

Fotbollsakademin

Ett femtiotal fotbollsfantaster samlade i igår på vår konstgräsplan för att försöka att få en plats i vår populära fotbollsakademi till hösten. Vi håller tummarna för att det kommer att gå bra för dem.

IMG_4743

Ny organisation

Inför höstens nya organisation så har vi pratat med alla berörda klasser och samlat elevernas tankar i en barn- och konsekvensanalys som kommer att vara färdigställd till terminsstarten i augusti. Ledning kommer nu att träffa elevernas inflytandegrupp för att ge dem möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över bland annat uppstartsdagarna i augusti. Elever och vårdnadshavare kommer att få fortsatt information genom Unikum. Så håll ögonen öppna.

Idag har vi kompetensdag och ägnar dagen åt att arbeta med höstens nya organisation utifrån läroplansmålen. Vi hoppas på en spännande och utvecklande dag.

Pisa

En lite speciell händelse i vår var att Korsavadsskolan deltog i årets PISA-undersökning. Det var mycket intressant att få vara del av denna så omskrivna internationella undersökning. Vi håller naturligtvis tummarna för att Korsavadsskolan kan hjälpa Sverige att förbättra sin position i den internationella rankingen över länders utbildningsväsen.

IMG_4638

Vi önskar er alla ett härligt påsklov!

Advertisements

God Jul

2

Terminen och därmed första halvan av läsåret börjar närma sig sitt slut och både lärare och elever ser fram emot en välförtjänt julledighet. Vi har nu klarat av det traditionsenliga Luciafirandet och ser framemot niornas glöggmingel, grötlunch och den viktiga fotbollsmatchen mellan eleverna och lärarna. Som vanligt förhåller sig skolledningen opartisk och hoppas på oavgjort men som alla vet är bollen rund och vad som helst kan hända.

Under hösten har alla elever på skolan besökt naturskolan vid Stenshuvuds national park. Sist ut var skolans sjundeklassare. Naturpedagogerna hade planerat vistelsen utifrån temat eld som passade bra att ha i december för att utforska kontrasterna mellan värme och kyla. Besöket kombinerade lärande med naturupplevelser och korvgrillning. Besöken är en del av kommunens mål att alla ungdomar i Simrishamns kommun ska få uppleva ett besök i den vackra naturen på Österlen varje år.

Vi är i full gång med att utveckla skolans undervisning utifrån de nya skrivningarna i läroplanen som träder i kraft läsåret 2018/2019. Nu ska programmering införas som ett tydligt inslag, framför allt i matematik och teknik, redan från första klass. Det är en del i regeringens satsning på att digitalisera skolan. En del i skolans arbete var att samtliga skolans matematiklärare besökte skolverkets utbildningsdag kring programmering i Malmö. Lärarna var helnöjda med dagen och fick mycket inspiration kring hur vi ska arbeta med programmering inom matematik, men även hur man kan få in det i andra ämnen och arbeta ämnesövergripande. Under hösten har vi utöver programmering arbetat med utbildningar i språkutvecklande arbetssätt och IKT. Vi har delat upp lärarna i två grupper där den ena jobbat språkutvecklande och den andra har arbetat med digitalisering. Vi har nu kommit halvvägs och det är dags för grupperna att byta med varandra. Även om vi inte är helt klara med utvärderingen så kan vi säga att det har skett mängder med kollegialt lärande och vi ser fram emot att se hur detta påverkar elevernas lärande i klassrummet.

En annan mycket uppskattad händelse var när alla skolans nior besökte Titanicutställningen i Malmö. Att så en chans att komma iväg på utställningar som denna ger en fin variation till lärandet i klassrummet och skapar intresse och nyfikenhet kring historia och teknik som i sin tur skapar motivation till ytterligare lärande. Det är också härligt att bryta vardagens mönster och få lite miljöombyte, både för lärare och elever.

De muntliga Nationella Proven som sedan ett par år tillbaka ligger på hösten ger eleverna en chans att testa sina kunskaper i matematik, engelska och svenska. Totalt sex klasser som ska ha prov i tre ämnen kräver såklart en hel del planering. Med Schemabrytande dagar där vi alla hjälps åt att få det att fungera så har vi genomfört det på ett bra sätt, även om det ibland har varit lite ansträngande. Nu så här innan terminens slut kan vi konstatera att både lärare och elever har gjort ett mycket bra arbete.

Nästa läsår kommer vi att ändra om lite på Korsavadsskolan. Vi har beslutat att våra hemvister ska organiseras i åldershomogena grupper. Detta har krävt mycket planering och det är viktigt för oss att få med både elever och lärare i detta arbete. Elevrådet kommer att spela en stor roll i det förberedandet skedet och det är viktigt för oss att lyssna in elevernas tankar och idéer om hur vi kan göra detta så bra som möjligt.

Arbetet med studie och yrkesvägledningen i en modern skola ligger inte bara på vår duktiga studie och yrkesvägledare utan är hela skolans ansvar. I de olika ämnena är det viktigt att undervisa om vilka olika tillämningar respektive ämne kan ha i yrkeslivet. På så sätt får eleverna insikter som kan hjälpa dem att planera för gymnasieutbildning och framtida karriärval. I denna anda så har vi också haft projektet arbetsmarknadskunskap med föreläsare som berättat om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknader men också vad det krävs av en som arbetstagare. Roliga och spännande föreläsningar om ett viktigt ämne

I skolan vill vi så klart ha eleverna på plats så mycket som möjligt för att de ska kunna ta till sig så mycket kunskap som det bara går. En del i detta arbete är att arbeta för att motverka alla typer av frånvaro. Ett steg i detta är ett mer systematiskt arbete för att göra tidiga insatser. Vårdnadshavare kommer att kontaktas tidigare för att stävja frånvaron innan den leder till problem med studierna. Vårt elevhälsoteam kommer att ha en viktig roll att spela i detta. Här kommer vi ta vår utgångspunkt i vår förvaltnings nya plan mot frånvaro.

Avslutningsvis vill vi tacka för ett gott samarbete under terminen och önska alla elever, vårdnadshavare och personal på skolan ett riktigt skönt jullov.

 

Vi ses den 10 januari!

Julhälsningar från Pia och Rasmus

1

Uppstartsvecka för personalen

Wow vilken uppstartsvecka!

I måndags kom personalen tillbaka till arbetet och vi inledde veckan med att åka till Bäckaskogs slott där alla fick vara stjärnor på slottet under två dagar. På måndagen arbetade vi med vår vision “Barn och unga hörs och syns i Simrishamn” och om hur den ska bli levande i vardagen och hur den ska kopplas till kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”. Samtalen var fantastiska och både djupa och kreativa. På tisdagen hade vi uppstart kring våra nya utvecklingsområden -språkutvecklande arbetssätt och IKT där vi kommer att använda oss av skolverkets IKT-moduler, detta kommer att fortsätta under hela läsåret på våra pedagogiska träffar och kommer att följas upp i vårt systematiska kvalitetsarbete.

IMG_4316 - Kopia

När vi kom tillbaka till skolan var vi fyllda av ny inspiration och det märktes att personalen var väldigt taggade inför kommande vecka då våra elever kommer och givetvis är vi rektorer det också! Resten av veckan har fyllts av filminspelning, överlämnandekonferenser, utvecklingsarbete, samplanering och många besök av nya nyfikna elever.

IMG_4327 - Kopia

Nu ser vi fram emot nästa vecka när vi har alla elever på plats, för vad är en skola utan elever! Spännande fortsättning följer…

Pia och Rasmus

 

Julen är här

December 161221

Nu går året mot sitt slut och vi avslutar en fantastisk termin. Just nu är tankarna i Luciafirande, glöggmingel och julavslutning, men vi minns också härliga uppstartsaktiviteter med korvgrillning och uteaktiviteter och inte minst allt lärande som skett i klassrummen under hösten. En termin går verkligen fort.

I höst har vi jobbat med att utveckla vårt arbete med elevinflytande. Både lärare och elever ser att det har skett en stor utveckling på detta område och det känns riktigt bra. Vi har också provat en ny modell för utvecklingssamtal där vårdnadshavare får träffa de olika ämneslärarna istället för mentorerna, detta har varit bra och vi ser fram emot att utveckla det vidare nästa år.

Vi som skolledare har mycket personalansvar och därför många medarbetarsamtal. Dessa samtal ger en fin möjlighet att sitta ner och prata med lärarna i lugn och ro och man märker att här finns mycket klocka och intressanta tankar som ger inspiration till skolutveckling.

I höst har några av lärarna börjat samarbeta med Kultur pedagogiska enheten, kring ett film och mediarum på skolan. Tanken är att eleverna ska kunna använda filmrummet till att arbeta ämnesövergripande med filmmediet som en sammankopplande länk. Vi tror att detta kommer att bli en fin möjlighet för oss att ge eleverna mer inflytande över undervisningen utifrån ett kreativt arbetssätt.

bild1

Denna termin har rektor Pia tagit över ansvaret för att leda elevrådet. Detta skapar ett utmärkt forum för eleverna att framföra sina åsikter till skolans ledning och vi får direkt input från eleverna gällande de frågor som intresserar och rör dem mest. Det här känns verkligen ett framgångskoncept.

I rollen som skolledare är det viktigt att träffa och få intryck från andra skolledare. Pia är med i flera rektorsnätverk och får genom dem inspiration för skolutveckling och kvalitetsarbete. Rasmus träffar andra rektorer på rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet som påbörjades i september. På samma sätt som lärarna måste arbeta med kollegialt lärande så behöver vi rektorer göra det om vi ska säkra kvaliteten och utveckla vår skola.

Inför nästa termin ser vi fram emot att hälsa flera nya lärare välkomna till Korsavadsskolan. Vi tackar också de lärare som av olika skäl slutar hos oss. I januari kommer Madeleine (franska och bild), Ann (tyska och svenska), Johanna (idrott), Monica (kurator) och Johan (Tryggheten och på Möjligheten) börja arbeta hos oss. Vi önskar de som slutar lycka till med nya äventyr och ser fram emot nya trevliga bekantskaper.

För andra året i rad har den muntliga delen på de nationella proven varit förlagd på höstterminen och lärarna har gjort ett fint arbete med att genomföra dem även om det har krävt lite extra slit. Vi ser mycket fram emot att se resultaten när de sammanvägs med de skriftliga delarna på vårterminen.

Olika skolrankingar och mätningar får mer och mer utrymme i olika medier. Vi är därför glada och stolta över att vi har fått mycket fina resultat i flera olika mätningar och nu senast väldigt bra resultat i SKLs öppna jämförelser. Det är fint att se att allas arbete ger goda resultat som syns.

Sedan i mitten av november har vi utöver Korsavadsskolan också ansvar för Borrby skola. Vi tycker att det är intressant och utvecklande att kunna se på skolan ur ett F-9 perspektiv och vi tror att vi kommer att dra många intressanta lärdomar av detta arbete. Det är också riktigt kul att träffa alla härliga barn och all fin personal på Borrby skola och fritids!

Vi vill tacka alla lärare och elever för alla fantastiska insatser under terminen. Det är roligt att se hur alla kämpar mot gemensamma mål kring kunskap och lärande.

Vi önskar alla en riktigt härlig jul och välkomnar er tillbaka i januari!bild2

Julhälsningar från Pia och Rasmus

Skolledare som är ute och far!

I går var vi tillbaka efter ett par dagar på Framtidens Lärande i Stockholm. Vi var där för att hämta vår Guldtrappa. Det var en spännande upplevelse och ett konstaterande att Simrishamns kommun har kommit väldigt långt i sin skolutveckling. Vi var några stycken – både lärare, biträdande rektorer, rektorer, administrativ chef och förvaltningschef som pratade/föreläste om vår IKT-utveckling. Jag pratade om ”Ett pedagogiskt ledarskap i en digital tid utifrån en tankestruktur”. Anders höll ett inspirationsmöte ”Hur bjuder vi in verkligheten i klassrummet”? På mässan knöts också många nya kontakter och vi fick med oss några nya tankar om hur vi skulle kunna utveckla eleverna som IKT-coacher på skolan – spännande!

img_3391

Veckan innan var vi med vår ledningsgrupp i Tylösand på Skolledarkonferensen – ”Att vara ledare för en skola på vetenskaplig grund”. Samverkan mellan profession och forskning har visat sig vara en framgångsfaktor i arbetet med skolutveckling. Syftet med årets skolledarkonferens var att bidra till att skolledare skulle få kunskap och redskap för att kunna omsätta detta i sin vardag – inte lätt kan jag säga, men oerhört spännande!

img_3364

Vi lyssnade på en mängd olika forskare och många var riktigt bra. Ari Riabacka som föreläste om  ”Framtiden är här i morgon – är ni redo”? Han pratade om hur leder vi organisationer i tider av snabba förändringar, när beslut ska fattas i ett allt högre tempo och när kunskapsdjupet i samhället aldrig varit grundare än nu? En annan spännande forskare var Micael Dahlén – ”Locka upp era elever på bänkarna” Och till sist en forskare som också satte sig – både hjärtat och hjärnan var Lars Svedberg – ”Pedagogiskt ledarskap – låsning eller lösning”? Googla gärna på dem och läs om deras forskning och tankar.

Nu blir det inte fler utflykter för vår del under terminen, nu ska vi omsätta det vi har lärt oss i praktiken!

 

Nu är vi igång med ett nytt spännande läsår!

En månad in i terminen är arbetet på skolan i full gång och det känns riktigt positivt. Vi är alla supertaggade på ett nytt läsår! Terminsstarten har präglats av arbetsro och god stämning på skolan, både bland lärare och elever. Under augusti och september har vi varit ute och besökt alla de nya årskurser 7 eleverna.  Detta gör vi för att vi vill att eleverna ska veta vem rektorn är och vad en rektor gör. Kul att träffa alla elever i sina klassrum!

img_3206

Våra uppstartsdagar har skett i samarbete med kulturpedagogiska enheten där eleverna har fått arbeta med dramapedagogiska samarbetsövningar och dansworkshops där de lärt sig dansa Hip-hop. Första veckan avslutades med en dans och musikföreställning där gruppen Freestyle Phanatics visade upp break dance och beat box. En föreställning som många elever tyckte var rolig och inspirerande.

Vi har hunnit ha vårt första elevrådsmöte vilket var ett utmärkt tillfälle för oss i ledningen att få insyn i vad eleverna tycker och tänker kring sin skolgång. Att rektor deltar i elevrådet är en av flera satsningar vi gör på skolan för att öka elevernas inflytande. Andra sätt som visar på ett ökat elevinflytande är att lärare publicerar sina lokala pedagogiska planeringar på sina bloggar och ger eleverna möjlighet att påverka lektionsplaneringarna i ett tidigt stadium. En annan form av elevinflytande är elevensval där vi i år arbetar med frågor kring integration och låter eleverna välja områden som knyter an till detta. Trevliga uteaktiviteter och väldigt fint väder gjorde detta till en härlig dag.

img_3248

En av Korsavadsskolans lärare, Anders Lind är nominerad till Guldäpplet 2016!

”Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidrar till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Det är ett prestigefyllt pris och det är fantastiskt många kompetenta och kvalificerade nominerade” – Vi väntar med spänning på resultatet!

Det är välkänt att lokalerna man vistas i påverkar hur trivsel och arbetsro växer fram. I och med att skolans elevantal har växt så har vi nu fått ta över lokalerna som tidigare tillhörde 4-6. Nu är vi inte längre lika trångbodda och har fått en ny hemvist. Att eleverna har större ytor tror vi bidrar positivt till arbetsmiljön på skolan. I och med att vi har utökat med en ny hemvist och att en del lärare har sökt nya uppdrag har vi haft förmånen att hälsa en del nya lärare välkomna till Korsavadsskolan.

Vi är glada att skicka en av våra förstelärare, Gunilla Sjöholm på Nationellt centrum för svenska som andraspråks kursledarutbildning för SVA och förstelärare. Vi kommer också att delta i ett projekt som heter Läsrörelsen, berättelser som förändrar där en svensklärare Susanne Johansson  samarbetar med vår skolbibliotekarie, Richard Sturesson. Projektet syftar till att lyfta fram berättandet i skönlitteratur, memoarer, biografier och serier. Projektet sker i samarbete med författaren David Lagercrantz.

I höst har vi tagit ytterligare ett steg i vår digitalisering och kompletterat vår 1-1 satsning med digitala läromedel till alla elever. Nu har alla elever på skolan tillgång till Gleerups samtliga digitala läromedel i sin dator, både hemma och i skolan. En annan del av vår satsning kring digitalisering är att vi använder våra kompetensutvecklingsdagar till att fortbilda lärarna kring pedagogiska frågor kopplade till framväxten av mer digitala lärmiljöer. Ett spännande och utmanande arbete. Det kommer även detta år bli ett besök för all personal på SETT-Syd i Malmö och det ser vi så klart väldigt mycket framemot.

img_3219

På samma sätt som tidigare år har de nya sjuorna fått delta i en säkerhetsmässa i Ystad. Eleverna får samtala med brandkår och polis samt lära sig om bland annat brandsäkerhet och faran med sms-lån. Detta har varit ett mycket uppskattat arrangemang bland både lärare och elever.

I vårt systematiska kvalitetsarbete framkommer det att vårt meritvärde på skolan har ökat markant jämfört med tidigare år. När vi analyserar betygsstatistiken kan vi se att färre elever får F och fler får A. Det är viktigt att hålla koll på hur betygen förändras från år till år för att kunna säkerställa att kvaliteten förbättras och att man har likvärdiga resultat på skolan.

Elevhälsoarbetet är en stor del av vardagen på en 7-9 skola. I höst har vi valt att organisera vår lokala elevhälsa lite annorlunda än tidigare. Våra specialpedagoger, speciallärare, kurator, socionom, skolsköterska  kommer att arbeta i ett team som kan göra insatser över hela skolan och även fungera mer som ett stöd till lärarna i hur de ska agera om frågor som rör till exempel anpassningar och särskilt stöd. Vi tror att detta arbetssätt kommer att leda till att fler elever kan få hjälp och att stödet kommer att ha högre kvalitet än tidigare.

Detta läsår deltar elevhälsoteamet i en utbildning som heter ”Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete, för likvärdig skola” som ordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kursen handlar om att vi ska utveckla vårt elevhälsoteam i vår verksamhet, att jobba utifrån där vi står idag. Utvecklingsarbetet ska bygga på ett kollegialt lärande och ett erfarenhetsbyte kring komplexa frågor över tid. Genom fördjupande diskussioner har vi möjlighet att utveckla en gemensam arena för det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet

 

Pia, rektor och Rasmus bitr. rektor

Glad Påsk!

Nu börjar vi närma oss påsklovet som kommer riktigt tidigt i år. Den senaste tiden har det hänt mycket intressanta saker kring skolutveckling på vår skola och i vår kommun. Vi har reviderat och förbättrat vårt systematiska kvalitetsarbete för att få en större tydlighet och en röd tråd genom verksamhetens olika delar.

Två av våra lärare, Gunilla och Liselotte, har varit på utvecklingsdag med Gleerups i Stockholm för att föreläsa om hur vi använder Gleerups digitala läromedel i undervisningen av våra nyanlända elever. Viktigt med dagen var också att kollegialt dra lärdomar tillsammans med andra användare av Gleerups digitala läromedel vilka vi i Simrishamn använder som en del i deras Pilotprojekt.

IMG_2817

Barn- och utbildningsförvaltningen är nominerade till priset Guldtrappan och vi hade juryn på besök på Korsavadsskolan där de bland annat besökte lektioner och lyssnade på våra duktiga lärare och elever om hur vi använder det digitala i undervisningen. Nu hoppas vi på att vi vinner!

 

IMG_2788

 

En annan sak som vi gärna vill nämna är att elever och lärare har börjat besöka naturskolan och att det kommer att bidra positivt till undervisningen under våren.

IMG_2787

Vi känner att vi har fått en positiv utveckling kring våra nyanlända elever på skolan och våra kartläggningsgrupper har kommit igång bra genom att våra lärare har skapat en bra organisation kring detta. Vi tycker att det ska bli spännande att följa arbetet kring integrationen på skolan.

Idag har ett 50-tal glada ungdomar deltagit i uttagningen till fotbollsakademin med fint besök från Malmö FF i form av Staffan Tapper och Jan-Olov Kindvall. Vi önskar alla lycka till!

IMG_2812

I rektorsuppdraget ingår det mycket, just nu är vi igång med lönesamtalen och det är spännande att möta alla lärare och diskutera våra utvecklingsområden; Ledarskap, elevinflytande, kollegialt lärande, IKT och formativ bedömning. Nu ligger det ett välförtjänt lov framför oss och vi önskar er alla en Glad Påsk!

 

Vi ses i Korridorerna!