God Jul

2

Terminen och därmed första halvan av läsåret börjar närma sig sitt slut och både lärare och elever ser fram emot en välförtjänt julledighet. Vi har nu klarat av det traditionsenliga Luciafirandet och ser framemot niornas glöggmingel, grötlunch och den viktiga fotbollsmatchen mellan eleverna och lärarna. Som vanligt förhåller sig skolledningen opartisk och hoppas på oavgjort men som alla vet är bollen rund och vad som helst kan hända.

Under hösten har alla elever på skolan besökt naturskolan vid Stenshuvuds national park. Sist ut var skolans sjundeklassare. Naturpedagogerna hade planerat vistelsen utifrån temat eld som passade bra att ha i december för att utforska kontrasterna mellan värme och kyla. Besöket kombinerade lärande med naturupplevelser och korvgrillning. Besöken är en del av kommunens mål att alla ungdomar i Simrishamns kommun ska få uppleva ett besök i den vackra naturen på Österlen varje år.

Vi är i full gång med att utveckla skolans undervisning utifrån de nya skrivningarna i läroplanen som träder i kraft läsåret 2018/2019. Nu ska programmering införas som ett tydligt inslag, framför allt i matematik och teknik, redan från första klass. Det är en del i regeringens satsning på att digitalisera skolan. En del i skolans arbete var att samtliga skolans matematiklärare besökte skolverkets utbildningsdag kring programmering i Malmö. Lärarna var helnöjda med dagen och fick mycket inspiration kring hur vi ska arbeta med programmering inom matematik, men även hur man kan få in det i andra ämnen och arbeta ämnesövergripande. Under hösten har vi utöver programmering arbetat med utbildningar i språkutvecklande arbetssätt och IKT. Vi har delat upp lärarna i två grupper där den ena jobbat språkutvecklande och den andra har arbetat med digitalisering. Vi har nu kommit halvvägs och det är dags för grupperna att byta med varandra. Även om vi inte är helt klara med utvärderingen så kan vi säga att det har skett mängder med kollegialt lärande och vi ser fram emot att se hur detta påverkar elevernas lärande i klassrummet.

En annan mycket uppskattad händelse var när alla skolans nior besökte Titanicutställningen i Malmö. Att så en chans att komma iväg på utställningar som denna ger en fin variation till lärandet i klassrummet och skapar intresse och nyfikenhet kring historia och teknik som i sin tur skapar motivation till ytterligare lärande. Det är också härligt att bryta vardagens mönster och få lite miljöombyte, både för lärare och elever.

De muntliga Nationella Proven som sedan ett par år tillbaka ligger på hösten ger eleverna en chans att testa sina kunskaper i matematik, engelska och svenska. Totalt sex klasser som ska ha prov i tre ämnen kräver såklart en hel del planering. Med Schemabrytande dagar där vi alla hjälps åt att få det att fungera så har vi genomfört det på ett bra sätt, även om det ibland har varit lite ansträngande. Nu så här innan terminens slut kan vi konstatera att både lärare och elever har gjort ett mycket bra arbete.

Nästa läsår kommer vi att ändra om lite på Korsavadsskolan. Vi har beslutat att våra hemvister ska organiseras i åldershomogena grupper. Detta har krävt mycket planering och det är viktigt för oss att få med både elever och lärare i detta arbete. Elevrådet kommer att spela en stor roll i det förberedandet skedet och det är viktigt för oss att lyssna in elevernas tankar och idéer om hur vi kan göra detta så bra som möjligt.

Arbetet med studie och yrkesvägledningen i en modern skola ligger inte bara på vår duktiga studie och yrkesvägledare utan är hela skolans ansvar. I de olika ämnena är det viktigt att undervisa om vilka olika tillämningar respektive ämne kan ha i yrkeslivet. På så sätt får eleverna insikter som kan hjälpa dem att planera för gymnasieutbildning och framtida karriärval. I denna anda så har vi också haft projektet arbetsmarknadskunskap med föreläsare som berättat om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknader men också vad det krävs av en som arbetstagare. Roliga och spännande föreläsningar om ett viktigt ämne

I skolan vill vi så klart ha eleverna på plats så mycket som möjligt för att de ska kunna ta till sig så mycket kunskap som det bara går. En del i detta arbete är att arbeta för att motverka alla typer av frånvaro. Ett steg i detta är ett mer systematiskt arbete för att göra tidiga insatser. Vårdnadshavare kommer att kontaktas tidigare för att stävja frånvaron innan den leder till problem med studierna. Vårt elevhälsoteam kommer att ha en viktig roll att spela i detta. Här kommer vi ta vår utgångspunkt i vår förvaltnings nya plan mot frånvaro.

Avslutningsvis vill vi tacka för ett gott samarbete under terminen och önska alla elever, vårdnadshavare och personal på skolan ett riktigt skönt jullov.

 

Vi ses den 10 januari!

Julhälsningar från Pia och Rasmus

1

Advertisements

Tack för detta läsår och trevlig sommar

Det har varit ett fint läsår som vi nu ska avrunda. Ett läsår som har präglats av lärande och utveckling på många olika sätt.

Snart sommarlov

Vi har kommit fram till början av juni och skolavslutningen närmar sig med stormsteg. Det är  många som nu ser fram emot den sköna sommarledigheten. Det är mycket trevliga aktiviteter att planera inför de sista veckorna. Vi kommer att ha den efterlängtande lärarmiddagen tillsammans med niorna i Löderup med god grillad mat och vår musiklärare Gustafs band kommer att stå för musiken. Aktivitetsdagar och avslutningsfrukost ska ordnas och så ska själva avslutningen organiseras. Det är helt enkelt en rolig period av året.

IMG_3086

Prao

Vi har just avslutat årets Prao som innebär att alla åttor och nior besökt en arbetsplats detta läsår. Vi tycker att prao är en viktig och nyttig erfarenhet för ungdomarna och det är något vi är stolta över att vi har i en tid när detta inte längre är en självklarhet. Här får våra elever chansen att prova på olika yrken och det kan mycket väl vara så att det påverkar deras framtida val av karriär.

Nationella prov

Vi har nu genomfört alla de nationella proven och vi vet att detta tar upp mycket kraft från elever och lärare i årskurs nio. Inklusive de muntliga proven så rör det sig om 13 stycken, en ganska stor arbetsinsats krävs så klart för att genomföra detta. Lärarna har nu sambedömt och rättat proven. När det är klart så ska vi i skolledningen göra våra analyser och se till att få en övergripande bild av resultaten. Efter det vill vi få en  förståelse för varför det har blivit som det har blivit i syfte att skapa förutsättningar för att det ska bli ännu bättre nästa år. Allt detta är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Samarbete med kulturpedagogiska enheten

I samarbete med kultur pedagogiska enheten  och Filminstitutet kommer vi snart att kunna inviga skolans nya medialab. Det kommer att finnas fina möjligheter att spela in scener med green screen, både med människor i helbild och mindre projekt med hjälp av bland annat stop motion. Filmrummet kommer att bli ett rum där vi kan arbeta ämnesövergripande och få de kreativa processerna att gynna alla skolans ämnen. Framför allt hoppas vi att eleverna ska tycka att det är roligt och utvecklande att arbeta med film som en del av undervisningen.

IMG_4091

Samarbete mellan Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn

För andra året i rad har årskurs 8 haft ett gediget samarbete med samhällsbyggnadskontoret för att förbättra stationsområdena i kommunen. Eleverna har varit väldigt engagerade i arbetet. I veckan avslutades projektet med en vernissage där både kommundirektör och våra politiker var inbjudna, de var väldigt imponerade över elevernas arbete. Vi i skolledningen tycker att det är en spännande och positiv utveckling att våra elever får vara med att påverka framtiden i vår kommun.

IMG_4138

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Eftersom vi i Simrishamn strävar efter att ha en god systematik i vårt kvalitetsarbete så har vi en årlig attitydundersökning. Nytt för i år är att det är skolans nior så får svara på frågorna i enkäten. Det vi såg att vi hade lyckats med sedan förra året var vårt arbete med elevinflytande. Vi har lagt stor vikt vid att låta eleverna få inflytande över undervisningen och vi har varit noggranna med att diskutera detta med dem. Det visade sig att det var viktigt att vara tydlig med att de fick inflytande och att sätt ord på det. Vi ser också att vi kommer att behöva arbeta vidare med studieron på skolan och att vi behöver vara ännu tydligare med våra ordningsregler. Vad vi är mycket glada över är att det visade sig att eleverna i stor utsträckning känner sig trygga i skolan.

Under läsåret har all personal på skolan bland annat gått en gemensam utbildning som heter Aktivt ledarskap i skolan. Utbildningen har gett oss redskap för att kunna möta alla elever utifrån deras förutsättningar och behov.

Den digitala coachen – en tillgång i vardagen

På skolan har vi ett kontinuerligt arbete kring kollegialt lärande och ett klimat som främjar att stötta varandra i den personliga utvecklingen i lärarrollen. Parallellt med detta strävar vi efter ett gediget elevinflytande och att eleverna har en reell känsla av att de kan påverka sin egen skolgång. Varför går dessa parallellt? Varför kan inte dessa vara en och samma? Vi på Korsavadsskolan vill sträva i just denna riktning, att elevernas tankar flätas samman med lärarnas profession genom dialog och gemensamma mål på ett naturligt och spontant vis. Som ett led i detta kommer skolans Digitala Coacher in.

IMG_3919

Vad är en digital coach?

De digitala coacherna på skolan kommer vara en tillgång för lärare och elever i klassrummet. Dessa elever har fått utbildning i skolans många mjukvarusystem på djupet, de kommer även få utbildningar i digitalt pedagogiskt arbete.

Vem är Digital Coach?

Vem som helst på skolan som går i årskurs 7 eller 8 kan väljas till att vara en digital coach. Det handlar inte om förkunskaper eller om att man använder datorer ofta. Kunskaper kring skolans system kommer man som coach bli bekant med under utbildningarna.

Det VIKTIGA är att man är en person som tycker om att hjälpa andra, har en vilja att lösa problem och att man är villig att göra detta.

Hur kommer valet till Digitala Coacher fungera och hur kommer utbildningen fungera?

I varje klass skall det utses EN representant till detta uppdrag. Det är ett helt frivilligt uppdrag för eleverna men samtidigt som det kommer innebära visst ökat ansvar kommer det kanske också kunna stärka eleverna i deras vardag. Utbildningen kommer ligga under skoltid.  Anders IKT-pedagog

Utvecklingsområden nästa läsår

Trots att vårterminen inte är slut har vi redan börjat planera inför höstens utvecklingsarbete. Bland annat så kommer vi att arbeta med skolverkets IKT-moduler för att fortsätta utveckling kring digitalt lärande, ett arbete som måste ske kontinuerligt då utvecklingen knappast stannar och vi gärna ligger långt fram. Vi kommer också att arbeta med ett ”språkutvecklande arbetssätt” i alla ämne. Det är ett annat viktigt verktyg för förståelse och ökat lärande.

Barn som rör sig mer presterar bättre

Skolelever som rör på sig varje dag får lättare att hänga med i skolan. Rörelse ska vara en naturlig del av skoldagen, dels genom undervisning i ämnet idrott och hälsa och dels genom andra typer av fysiskt aktivitet och motoriks träning. I skolans läroplan anges att skolan ska stäva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Nytt för nästa år är att vi inför daglig fysiskt aktivitet på schemat för årskurs 7. Det innebär att eleverna kommer att få pausgympa ca.20 minuter per dag på de dagar som de inte har idrott på schemat.

Vi önskar er alla en riktigt varm, solig och avkopplande sommar – så ses vi i augusti!

Sommarhälsningar från Pia och Rasmus

Julen är här

December 161221

Nu går året mot sitt slut och vi avslutar en fantastisk termin. Just nu är tankarna i Luciafirande, glöggmingel och julavslutning, men vi minns också härliga uppstartsaktiviteter med korvgrillning och uteaktiviteter och inte minst allt lärande som skett i klassrummen under hösten. En termin går verkligen fort.

I höst har vi jobbat med att utveckla vårt arbete med elevinflytande. Både lärare och elever ser att det har skett en stor utveckling på detta område och det känns riktigt bra. Vi har också provat en ny modell för utvecklingssamtal där vårdnadshavare får träffa de olika ämneslärarna istället för mentorerna, detta har varit bra och vi ser fram emot att utveckla det vidare nästa år.

Vi som skolledare har mycket personalansvar och därför många medarbetarsamtal. Dessa samtal ger en fin möjlighet att sitta ner och prata med lärarna i lugn och ro och man märker att här finns mycket klocka och intressanta tankar som ger inspiration till skolutveckling.

I höst har några av lärarna börjat samarbeta med Kultur pedagogiska enheten, kring ett film och mediarum på skolan. Tanken är att eleverna ska kunna använda filmrummet till att arbeta ämnesövergripande med filmmediet som en sammankopplande länk. Vi tror att detta kommer att bli en fin möjlighet för oss att ge eleverna mer inflytande över undervisningen utifrån ett kreativt arbetssätt.

bild1

Denna termin har rektor Pia tagit över ansvaret för att leda elevrådet. Detta skapar ett utmärkt forum för eleverna att framföra sina åsikter till skolans ledning och vi får direkt input från eleverna gällande de frågor som intresserar och rör dem mest. Det här känns verkligen ett framgångskoncept.

I rollen som skolledare är det viktigt att träffa och få intryck från andra skolledare. Pia är med i flera rektorsnätverk och får genom dem inspiration för skolutveckling och kvalitetsarbete. Rasmus träffar andra rektorer på rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet som påbörjades i september. På samma sätt som lärarna måste arbeta med kollegialt lärande så behöver vi rektorer göra det om vi ska säkra kvaliteten och utveckla vår skola.

Inför nästa termin ser vi fram emot att hälsa flera nya lärare välkomna till Korsavadsskolan. Vi tackar också de lärare som av olika skäl slutar hos oss. I januari kommer Madeleine (franska och bild), Ann (tyska och svenska), Johanna (idrott), Monica (kurator) och Johan (Tryggheten och på Möjligheten) börja arbeta hos oss. Vi önskar de som slutar lycka till med nya äventyr och ser fram emot nya trevliga bekantskaper.

För andra året i rad har den muntliga delen på de nationella proven varit förlagd på höstterminen och lärarna har gjort ett fint arbete med att genomföra dem även om det har krävt lite extra slit. Vi ser mycket fram emot att se resultaten när de sammanvägs med de skriftliga delarna på vårterminen.

Olika skolrankingar och mätningar får mer och mer utrymme i olika medier. Vi är därför glada och stolta över att vi har fått mycket fina resultat i flera olika mätningar och nu senast väldigt bra resultat i SKLs öppna jämförelser. Det är fint att se att allas arbete ger goda resultat som syns.

Sedan i mitten av november har vi utöver Korsavadsskolan också ansvar för Borrby skola. Vi tycker att det är intressant och utvecklande att kunna se på skolan ur ett F-9 perspektiv och vi tror att vi kommer att dra många intressanta lärdomar av detta arbete. Det är också riktigt kul att träffa alla härliga barn och all fin personal på Borrby skola och fritids!

Vi vill tacka alla lärare och elever för alla fantastiska insatser under terminen. Det är roligt att se hur alla kämpar mot gemensamma mål kring kunskap och lärande.

Vi önskar alla en riktigt härlig jul och välkomnar er tillbaka i januari!bild2

Julhälsningar från Pia och Rasmus

Glad sommar!

Två glada och nöjda rektorer önskar er alla en GLAD SOMMAR – må den vara fylld av sol, avkoppling och gemenskap med nära och kära! Vi är så otroligt nöjda med det läsår som passerat – så fantastiskt många fina och kloka elever, så fantastiskt många engagerade, skickliga lärare och annan viktig skolpersonal! Ingen nämnd, ingen glömd.

Vi lever verkligen upp till vårt motto: “Hjärnan vill ha KUL! Kunskap – Utmaning – Lagarbete. Utveckling som tillstånd” – det händer viktiga, värdefulla saker varenda dag!

På återseende i augusti!

Pia och Lotta sommar 2014

Trevlig sommar!

Nu närmar vi oss slutet på läsåret 2013-2014!

 Varje år när vi startar i augusti ser man ett helt läsår med oceaner av tid framför sig och varje år i juni sitter man här och är så förvånad över att tiden bara rusat iväg.

Det jobb som bedrivs på skolan tillsammans med våra elever är helt fantastisk och av mycket hög kvalitet. Vi är väldigt glada att det även uppmärksammats av vår lokala tidning YA! Det betyder mycket att vi fått en positiv bild av skolan utåt – vi själva vet ju! Här är länken till artikeln i YA 2014-05-26.

Senaste samanställningen från Kommunförbundet Skåne över niornas behörighet till gymnasiet visar att Simrishamn hamnar på åttonde plats av Skånes 34 kommuner – stäck på er och var stolta över det arbete som ligger bakom detta resultat!

Vi har en väldigt god skolutveckling i vår Kommun! Vi hänger i och fortsätter arbeta systematiskt med samma fokusmål. Utvekling tar tid, mellan 3-8 år, säger skolforskaren Ulf Blossing. Vem vet, om ett par år så är vi kanske först på listan!

Tack för läsåret 2013-2014!

Vi önskar er alla en helt fantastisk sommar med mycket sol och bad!

sommarblomma

 

 

 

Julhälsning

julbild

Tänk att jullovet redan är här! Höstterminen har rusat förbi i en rasande fart, kanske för att både sommaren och hösten var så solig och fin.

Skolarbetet har flutit på fint de här månaderna och vi ser en fin kunskapsutveckling hos våra elever. Många elever har själva ansvarat för sina utvecklingssamtal och det har slagit väl ut. I både klassrum och korridorer hör vi många samtal kring viktiga begrepp: förmågor, big five bedömning. Det är ett resultat av ett intensivt utvecklingsarbete på skolan. Pedagogerna har gjort ett fantastiskt arbete kring utvecklade undervisningssätt, lärande och formatv bedömning i arbetslag och ämneslag med det kollegiala lärandet i fokus. Det är vi väldigt glada och stolta över!

Utifrån trivselenkäten som vi genomförde bland våra elever i höst ser vi att nästan alla trivs och känner sig trygga i skolan. Vi är självklart inte nöjda förrän vi ser att alla elever trivs och har det bra, men är å nöjda med det goda arbete som bedrivs dagligen.

Vi är nu mitt uppe i ett pågående läsår och bifogar det systematiska kvalitetsarbetet, så långt det kommit hittills.Kvalitetsarbete 1314 dec

Vi tackar all personal, elever, vårdnadshavare och andra vi samarbetat med för i år och önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi ses igen den 8 januari 2014 (personalen tjuvstartar den 7:e!). Glöm inte att kika på bildspelet från vår avslutning!