Nu är vi i full gång

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har vi detta år valt att lärarna ska göra en självskattning utifrån ett formativt förhållningssätt och komma fram till ett gemensamt område som de ska utveckla i sin hemvist.

Norr och Mittens arbetslag ska ta reda på om eleverna har förstått lärandemålen och bedömningskriterierna. I Norr ska eleverna också träna på att bedöma sitt eget och andras arbeten. Båda arbetslagen vill förbättra sitt arbete med att förtydliga bedömningskriterierna.

Söder och Tryggheten vill aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och att eleverna ska äga sitt eget lärande.  Söder har också valt kamratbedömning som ett område.  Detta arbete ska följas upp systematiskt i arbetslagen varje vecka på konferenstid. Som rektor är det väldigt spännande att vara med och följa arbetet i hemvisterna och framöver att se vad arbetet kan leda till vad det gäller våra resultat.

Arbetet går hand i hand med den utbildning i kollegialt lärande som rektor Pia deltar i under läsåret. Att lära tillsammans av varandra i klassrummet, arbetslagen eller i ämneslagen. Att gå på djupet i undervisningen- de didaktiska frågorna. Och att dela med sig av sina erfarenheter, både det som är bra och det som är mindre bra. Mellan allt utvecklingsarbete så hinner vi också med att besöka klasser och lektioner, vilket är väldigt inspirerande och utvecklande.

IMG_2686IMG_2714

De vi tittar på är på vilket sätt vi kan se våra utvecklingsområden i klassrummen, arbetar man med Formativt förhållningssätt, IKT, främjande arbete kring kränkande behandling?  Överlag kan vi se ett väldigt gott arbete kring detta. På våra ämneslag satsar vi givetvis på det kollegiala lärandet, till exempel:

  • Vad händer i din undervisning när du arbetar med ett formativt förhållningssätt.det-professionella-larandets-inneboende-kraft

“Helen Timperleys forskning om Lärares lärande utifrån vad som är framgångsrikt och gör skillnad för eleverna.”

Alla arbetslagen är i full gång med att se var de är i sin utveckling med planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån skolverkets snurra – var är vi? vart ska vi? hur blev det?

Kvalitetscirkeln

Vi jobbar vidare med matematiklyftet och vill utveckla IKT i matematikundervisningen utifrån skolverkets nya moduler för matematikundervisning med IKT

Vi har nu påbörjat medarbetarsamtalen som är en viktig del av utvecklingen av skolan. Där en del av frågorna handlar just om utvecklingen individuellt och i arbetslagen.

Vi ser fram emot ett läsår där lärandet står i fokus!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s