Tack för detta läsåret och trevlig sommar!

                     Hjärnan vill ha kul – Kunskap, Utveckling och Lagarbete!IMG_0370Det har varit ett härligt läsår som vi nu ska avrunda. Läsåret som helhet har präglats av lärande och utveckling på många olika sätt. I Borrby har vi sett att den organisation vi har satt är hållbar och ger resultat. Vi ser bland annat en positiv utveckling av resultaten på ämnesproven i årskurs tre. Under läsåret har vi ett antal gånger haft ämnesutveckling i ett F-9 perspektiv kring vårt fokusområde bedömning och betyg tillsammans med Simrislundsskolan och Borrby skola. Detta har lett till en samsyn kring läroplanen mellan våra skolor – arbetet kommer att fortsätta kommande läsår.

I slutet på ett läsår är det mycket i organisationen som ska falla på plats. I år är det är en del förändringar i personalstyrkan. Som ni säkert vet är det svårt att rekrytera behöriga lärare till Simrishamns kommun och nu träder den nya lagen som kräver behöriga lärare i kraft den första juli. Vi kommer givetvis att göra vårt bästa, men det är ingen garanti att vi i augusti har behöriga lärare på plats till de ämnen där vi saknar lärare.

Det sker även förändringar på förvaltningsnivå. Bo Kristoffersson vår förvaltningschef har slutat och det känns så klart lite trist med tanke på det utvecklingsarbete som har skett de senaste åren. Sven Weitner vår utvecklingsledare som har varit fantastisk går i pension och avslutade med att äntligen öppna Naturskolan i Kivik som han arbetat med de senaste åren.

Sambedömningarna är klara och det ser ut som att vi har mestadels goda resultat. När alla resultat är sammanställda kommer ni att kunna se dem i vårt systematiska kvalitetsarbete i augusti.

Alla årskurs 8 elever och alla årskurs 5 elever har gjort en attitydundersökning som visar att de flesta trivs bra på våra skolor – hela 90 procent! Givetvis är vårt mål att 100 procent ska trivas bra, vilket vi kommer att arbeta med framöver. Här gäller det att arbeta mycket främjande och förebyggande kring vår värdegrund på skolorna.

Barn och utbildningsnämndens politikerna har varit på en busstur i kommunen och besökt flera skolor och förskolor. Vi fick besök i Borrby och fick berätta om vår verksamhet samt komma med önskemål på förbättringar. Vi önskade en motorikbana till Borrby skola eftersom vi har hälsa och rörelse som fokusområde. Banan är tänkt att kunna användas både på fritids, raster och på den dagliga pausgymnastiken.

Vårt pedagogiska arbete med GAFE – Google Apps For Education fortsätter att utvecklas. Möjligheterna är stora och det finns en mängd utvecklingsmöjligheter för oss framöver. Där man kan utnyttja tekniken till bland annat formativ bedömning, sambedömning och kreativt skapande – allt är möjligt! IKT- utvecklingen kommer att fortsätta vara ett av våra fokusområde under bedömning och betyg.

Vi är glada att vi har kompetenta socionomer och kuratorer på våra skolor, som dagligen arbetar med vårt kränkningsarbete – både förebyggande och främjande. Personalen är fantastiska på att upptäcka om någon elev känner sig kränkt på skolan. Vilket innebär att kränkningar snabbt utreds och åtgärdas. Även om vi har kommit långt med detta arbetet så krävs det att vi hela tiden lyfter det i arbetslaget och i ämneslagen för att bli ännu bättre. Vi har nolltolerans mot kränkningarIMG_0265.

Borrby skola har under läsåret haft 20 min schemalagd rörelse. Vi hoppas att detta kommer ge resultat i måluppfyllelsen framöver i enlighet vad forskningen säger om “daglig fysisk aktivitet”. Vi hoppas framöver att detta även ska gå att införa på vårt högstadium.

Vi önskar er alla en riktigt varm, solig och avkopplande sommar – så ses vi i augusti!

Pia, Rasmus och Joakim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s