Tillbaka igen!

Vi spenderade nästa hela förra veckan i Stockholm på SETT-mässan, tillsammans med en delegation på 21 personer från vår förvaltning. Det var en härlig blandning av förskolechefer, rektorer, förstelärare, förvaltningschefer, förskolelärare, utvecklingsledare med flera

SETT-mässan är en mässa där det finns en uppsjö av den senaste teknologiska settutrustningen och programvara riktat mot skolan.  En tydlig trend som vi kunde se var att många utställare hade robotar och olika plattformar för programmering.

Mässan har också ett digert program med olika föreläsningar som vi spenderade mycket tid på. Några av föreläsarna som vi tyckte var extra intressanta var Gustav Fridolin, Micael Dahlén, Charlotta Karlsson,Tina Kling Westerlind, Morgan Andersson och Laura Allen. Föreläsningarna var uppdelade i lednings- och pedagogspår. Mycket av innehållet i föreläsarepedagogspåret handlade om att möta eleverna på deras arena och använda sig av det i sin undervisning. Allt från sociala medier som Facebook och Twitter men också att träffa eleverna ute på rasterna och till och med på skateboardparken. Många diskuterade även hur viktigt det är att de digitala verktygen blir en naturlig del i undervisningen och inget utöver det vanliga. Simrishamns kommun har gått in som partner i SETT-syd som äger rum vecka 44. Långt fram men vi har ändå våra tankar där och vi hoppas att några av ovanstående föreläsare kommer att finnas på plats. Vi har valt att all personal i skall delta i SETT-syd för att förstärka det kollegiala lärandet.

I fredag hade fritids i Borrby har en utbildningsdag tillsammans med Anna Davidsson. 2015-04-17 - 1Tillsammans har vi skapat en framtidsvision för vårt fritidshem. Vi har också byggt ett kvalitetshjul och pratat om konsten att göra en analys av det systematiska kvalitetsarbetet.

Just idag har vi dessutom besök av blivande sjuor som skall gå i hemvist Norr. De har samlats först i vår aula och sen varit på rundvandring i skolan och givitvis så har de hunnit med fika. Detta kommer att upprepas under veckan med de andra blivande årskurs sju eleverna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s