Våren är här!

Nu går vi verkligen mot ljusare tider, dagarna blir längre och man känner sig full av energi. Detta behövs då vi har mycket spännande arbete kvar att utföra, även om vi redan har hunnit med en hel del denna termin.

Uppdraget som förstelärare på en skola innebär mycket arbete tillsammans med rektor för att man ska se på utvecklingen tillsammans. För någon vecka sedan så arbetade vi tillsammans en heldag på Tullhuset. Vi såg tillsammans över försteläraruppdraget och hur det skall se ut framöver. Kärnuppdraget är undervisning och att utveckla verksamheten för att ge eleverna förutsättningar till hög måluppfyllelse. Detta sker genom gemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation.

Förstelärarna fokuserar på det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. Genom ett formativt förhållningssätt, samplanering och sambedömning samt IKT som en naturlig del i all undervisning, vill vi synliggöra lärandet och höja måluppfyllelsen. Synen på skolutvecklingen tar sin utgångspunkt i modern skolforskning med ett tydligt fokus på resultat.

Uppdraget har en tydlig koppling till vårt nuvarande systematiska kvalitetsarbete och våra fokusområden Normer och Värden samt Bedömning och Betyg.  Förstelärarnas klassrum är alltid öppna för lektionsbesök.

Simrishamns kommun och BUFs satsning på Google och GAFE (google apps for education) har godkänts av datainspektionen, detta känns mycket positivt och är lovande för vår framtida skolutveckling med inriktning på IKT. Här kan man läsa mer om nyheten. http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/datainspektionens-kritik-ger-battre-molnavtal/

IMG_1612Kompetensutvecklingsarbetet med Anna Davidsson fortsätter i Borrby. Pedagogerna arbetar med Lgr 11, lokala pedagogiska planeringar, matriser med mera och detta arbete kommer fortsätta även hela nästa läsår, allt fokus ligger på det kollegiala lärandet.

Fredagen den 13/3 hade hela kommunen fritidspersonal gemensam IMG_2399kompetensutvecklingsdag. Vårt syfte med denna dag var främst att fritidspersonalen skulle få möjlighet att träffa andra pedagoger, få ta del av deras arbete samt att tillsammans vidareutveckla fritidshemmen.  I detta arbete utgick vi från Skolverkets – ”Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdraget, kvalitet och utveckling” samt John Steinberg – ”Hitta lärarens guldstunder”.   Fritidshemmen fick också tillfälle att lyfta och diskutera saker de är stolta över i sin verksamhet. Att dela med sig av metoder och praktiker som visat sig vara framgångsrika är en utmärkt form av kollegialt lärande – Sharing is caring.

Vi är nu i full gång med de nationella proven och dagar för sambedömning är bokade. Sambedömningen kommer att leda till mer rättvisande provresultat och därmed större rättssäkerhet för eleverna. Vi kommer också att börja samarbeta gällande sambedömning mellan olika skolenheter för att ytterligare dra nytta av olika erfarenheter och kompetenser i vår kommun. Det ämne som står på tur i år är att sambedömma  engelskan i hela Kommunen.

Sista vill vi nämna att hela ledningsgruppen kommer åka till SETT-mässan i Stockholm i nästa vecka. SETT står för det moderna innovativa lärandet – Scandinavian – Educational – Technology – Tranformation och handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt och hur vi kan arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer. Detta skall bli otroligt spännande och givande dagar tillsammans.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s