Med ett par veckor till påsk är terminen i full gång. Vårsolen börjar titta fram och det känns som att man får mängder med ny energi. Något som kan behövas när kalendern är fullbokad av lönesamtal och organisationsplanering. Elevens val med fokus på temat “lika olika” har varit mycket intressant och utvecklande, många nya tankar och reflektioner har gjorts hos både lärare och elever och vi känner att vi är på helt rätt väg med vårt arbete kring integration och främjande likabehandlingsarbete. Lärarna arbetar utifrån flera olika diskrimineringsgrunder vilket har visat sig vara ett bra arbetssätt då de olika perspektiven berikar varandra och skapar nya sätt att se på saker och ting.

K-dagarna med Anna Davidsson kommer att handla om betyg och bedömning samt pedagogisk planering. Denna utbildning har Korsavad redan haft och nu kommer Borrby att få ta del av samma kunskap. Detta kommer att gynna vårt F-9 perspektiv framöver.

Nästa heldag med specialpedagoger och speciallärare från hela kommunen kommer att behandla Petri Partanens bok “Att utveckla elevhälsa” men det kommer också att diskuteras vilka behov vår organisation har och vad som behöver utvecklas inom området elevhälsa.att-utveckla-elevhalsa

Fritids kommer att ha en gemensam K-dag i början på mars. All fritidspersonal i kommunen kommer gemensamt att diskutera sina verksamheter utifrån skolverkets allmänna råd kring fritidsverksamhet. Detta blir ett fint tillfälle att lära av varandra och att diskutera hur man ser på det pedagogiska uppdraget på de olika fritidshemmen.

I Borrby har man redan kommit igång med sambedömning av de nationella proven och på Korsavad är det inplanerat med början i april. Sambedömningen ger möjlighet till diskussioner kring lärande och bedömning och syftar till att skapa en mer likvärdig och jämförbar bedömning mellan lärare och skolor.

Vi kommer att fortsätta med gemensamt ämneslag för Borrby, Korsavad och Simrislund. Här kommer vi att arbeta vidare med Wiliams nyckelstrategier och formativt lärande. Första tillfället var väldigt lyckat och det verkar som att F-9 perspektivet är uppskattat. Därför ser vi mycket fram emot nästa tillfälle.

Till sist hoppas vi att turen är med våra sökande till Fotbollskademin. Fredagen den 13/3 kommer uttagningen genomföras på Korsavads nya fina konstgräsplan. Skolans fotbollstränare, rektor och representanter från MFF kommer att hålla i denna uttagning. Vi ser fram emot att träffa pigga och glad fotbollsspelare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s