Nu är det snart jul igen

Nu är det inte många dagar kvar innan vi ska gå på jullov, men det är fortfarande hög aktivitet på våra skolor och det är en del arbete kvar att utföra.
I förra veckan när eleverna var lediga hade vi en kompetensdag tillsammans med alla pedagoger som arbetar i Borrby och på Korsavadsskolan. Dagen präglades av ett kollegialt lärande, utifrån våra fokusområden – bedömning och betyg. Vi startade som vanligt med en hälsomorgon, där pedagogerna valt olika aktivitet som promenad, simning, cirkelgym och dans.

Vi fick under dagen ta del utav idrottslärarnas utbildning på GIH i Stockholm, som b.la. handlade om dokumentation, dans i ämnet idrott där Tony Irving var inspiratör samt psykisk ohälsa bland unga.
Två av våra lärare som arbetar mycket med IKT-utvecklingen på skolan föreläste kring ”flippat klassrum” och digitala verktyg – hur man kan inspirera sina elever i undervisningen.

k dag

På eftermiddagen diskuterades Dylan Wiliams bok utifrån följande frågor:
Wiliams fem nyckelstrategier för att utveckla elevens lärande är följande:att följa lärande

1. Tydligöra mål och kriterier för framgång
2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
3. Återkoppling som för lärandet framåt
4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Vi har också hunnit med en hel del klassrumsbesök under veckorna. Vi ser att det sker ett lärande utifrån vår läroplan Lgr11, som är en mycket positiv utveckling.

Hjärnan vill ha KUL!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s