Ny ledning – nya utmaningar

Nu har Joakim och Rasmus varit på plats i sina nya roller som biträdande rektorer i två veckor. Starten har känts bra. Vi har haft tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra i teamet. Rasmus har varit runt i klasserna på Korsavad och presenterat sig. Joakim är ju tidigare väl känd i Borrby.
bild 2

Förra veckan hade en del av personalen kompetensdagar och även denna gång träffades personal från båda skolorna tillsammans. Vi fick fina föreläsningar av lärarna som varit utbildningen Bedömning för och av lärande i Stockholm. Detta var mycket informativt och uppskattat. Som en del i vårt hälsotänkande inleddes dagen med ett urval av fysiska aktiviteter. Simning, promenad och latindans var bara några av alla saker man kunde välja på. Efter allt svettande åt vi en gemensam frukost innan vi tog tag i dagens aktiviter. Dagen präglades av spännande diskussioner kring betyg och bedömning, workshops och IKT-lärande. På det hela taget så kändes som en mycket rolig och lärorik dag för oss alla! Vi är säkra på att detta kommer att gynna skolan och elevernas framtida utveckling och lärande.bild 1

Pia var på skolinspektionens dag temat för dagen var framtid och utveckling. Skolinspektionen har under fem år gjort tillsyn ute på skolorna i landet och sett att skolorna inte följer kursplanerna. De arbetar för mycket i böcker framför allt inom matematik. Teknikundervisningen är för praktisk, man missar den teoretiska delen. Teknikundervisningen är också missgynnande mot flickor. Var femte skola får kritik för att de inte anpassar undervisningen till elevernas individuella behov. Skolorna missar ofta de elever som vill gå fort fram, dessa elever önskar mer utmaningar. Detta är viktiga områden att analysera även på vår skola.
Följande tre områden kommer att stå i fokus när inspektionen kommer till oss, kunskapsresultat, trygghet och studiero samt pedagogiskt ledarskap.

Som vi tidigare skrivit så samarbetar vi med Gleerups kring deras digitala läromedel. I förra veckan kom de på besök till oss på Korsavad. Utvecklare av läromedelen för de olika ämnena höll i workshops där de svarade på frågor om stort och smått samt tog emot feedback från lärarna. Vi tror att detta kommer att sätta spår framöver!
I förra veckan träffade vi resursteamen från Korsavad och Borrby. Vi hade en dag där vi pratade om kartläggning och pedagogisk utredning. Utifrån forsking och den gemensamma litteratur vi har läst diskuterade vi exkludering och inkludering. Hur arbetar vi med våra små grupper på skolan och hur ska vi ha det i framtiden? Mycket att tänka på. Utifrån skolverkets rekommendationer kring trygghet och studiero har vi påbörjat ett arbete som ska ske långsiktigt och systematiskt, givetvis utifrån vårt fokusområde normer och värden. Allt som allt en mycket givande dag

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s