Inblick i rektorernas vardag

För lärare och elever är dagarna just nu fyllda av alla avslutande skolarbeten. Tro det eller ej, men snart är läsåret 13/14 slut! Det har varit mycket arbete kring de nationella proven: rättning och sambedömning. Utöver de nationella proven ska givetvis alla den “vanliga” undervisningen löpa på.

Vardagen för oss i skolledningen såhär i slutet av terminen handlar faktiskt mer om framtiden än om nuet. Märkligt, eller hur? Vi är fullt sysselsatta med tjänstefördelningen och organisationen i arbetslag inför läsåret 14/15. I och med att kravet på lärarlegitimation infaller 2015, har vi redan nu utgått från lärarnas ämnesbehörighet när vi nu sätter organisationen. Även detta för att säkerställa elevernas fulla utveckling mot kunskapskraven – deras rättighet!

För att ett läsår ska fungera bra, är det viktigt med en tydlig struktur både för lärare och elever. Vi har redan lagt kalendariet klart. Gemensamma dagar för exempelvis Elevens Val är redan utlagda för läsåret, så att lärarna och eleverna tillsammans kan planera dessa i god tid.

För att få en tydligt och bra skolutveckling är det viktigt att med framförhållning lägga en god planering för lärarnas kompetensutveckling. Kommande läsår står det kollegiala lärandet i fokus – givetvis i förhållande till våra utvecklingsmål som vi ska arbeta med systematiskt Bedömning och Betyg, Normer och Värden. På konferenstid, i personalrummet, i klassrummen är vi redan igång med detta.

Imorgon har vi en gemensam kompetensutvecklingsdag tillsammans med personalen i skolområde Syd. Vi börjar dagen med rörelse – en investering i välmåendet! Bilder kommer!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s