Det drar ihop sig!

Ett läsår svischar förbi så fort! Nu är vi inne i maj månad – intensivt men kul! Det är mycket på gång. Alla nationella prov ska genomföras, rättas och sambedömas. Läsåret ska sammanfattas i det systematiska kvalitetsarbetet. Tjänstefördelningarna inför kommande läsår 14/15 ska sättas. Hela det kommande läsåret ska faktiskt planeras och förberedas innan sommarlovet. Tro det eller ej – men även budgetarbetet inför 2015 är igång! Som skolledare lever man både i nuet och i framtiden.

Inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete på skolan har vi satt in utvärderingsdagar för alla arbetslag. Först ut är arbetslag Norr, nästa vecka. För att detta ska fungera på bästa sätt kommer eleverna i respektive hemvist att får en arbetsuppgift att slutföra hemma den eftermiddag då lärarna ska analysera arbetet under det gångna läsåret. Det handlar inte om att konstatera vad som gjorts under året – utan om att fundera över de resultat vi har fått, varför de ser ut som de gör och hur man kan förändra och förbättra sin undervisning.

Den 20 maj har vi årets sista gemensamma K-dag. Den börjar vi i hälsans tecken med lite röresle och hälsofrukost tillsammans. Om kroppen fått röra sig lite grann blir hjärnan piggare! Därefter blir det fortsatt kompetensutveckling kring Google Apps for Education och vår nya portal EduLife – en digital plats som samlar elevernas lärande i de olika ämnena på ett och samma ställe. Praktiskt och överblickbart!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s