Skolvardag och PISA

I förra veckan hade vi terminens sista Kompetensdag för personalen. Vi tillsammans med Skolområde Simrislund hade fokus på Goole Apps for Education, eftersom vi från och med vårterminen går in i ett nytt system. Morgonen startades med hälsa och rörelse. Idrottslärarna satte ihop programmet med fem olika aktivitetsval – allt från dans till body pump – därefter åt vi en härlig hälsosam frukost tillsammans, som Marianne och Linda fixade på bästa sätt. En riktigt uppskattad dag från börja till slut!

Idag har vi varit på ett spimageännande klassrumsbesök hos 7e och deras engelsklärare Anders. Eleverna berättade om en resa som de varit med om. Efteråt fick alla elever reflektera över sin muntliga presentation. Därefter gjorde eleverna en kamratbedömning om de andras framförande och vad som kunde utvecklas. Omdömen som kom upp var tex att tänka på sitt kroppsspråk och att inte tala för fort. Ett fint omdöme var också “everybody was good in their own way”. Sedan gav Anders eleverna formativ bedömning både i grupp och individuellt. Ett utmärkt sätt att göra eleverna medvetna om sin kunskapsnivå och utvecklingspotential.

Det känns fantastiskt att i sin dagliga verksamhet se skolutveckling och att vi blir bättre. Vår satsning på formativ bedömning börjar ge utslag i verksamheten. Särskilt tryggt känns det nu när PISA-undersökningen har kommit. Resultaten är alamerande i hela Sverige. samtidigt är det viktigt att veta att den inte mäter helheten. Tittar vi på innovationindex, så ligger Sverige i topp bland OECD-länderna. Vi upplever att det ges en väldigt dyster bild av svenska skolan i medier, som är delvis oförtjänt. Det görs otroligt bra arbete i våra skolor.

Vi är stolta över det arbete som dagligen sker på Korsavadsskolan – både av personal och elever. Man ska alltid ta rapporter på allvar och se över sin verksamhet, för visst har vi mycket att utveckla. Vi har stort fokus på lärande och undervisning och det tänker vi fortsätta med!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s