Hälsning från rektorsutbildningen

Skickar en kort hälsning från kursträff #2, Rektorsutbildningen. Två långa, innehållsrika dagar i Falkenberg. Huvudämnet är juridik, en verkligt snårig sak att reda i – både vad gäller samhället i stort och skoljuridiken.

Vi har läst och pratat mycket om konsten att tolka rättsregler och rekvisit. Inte ens begreppet “rättsregel” visar sig enkel att definiera! Även språkets betydelse i lagtext kan vara klurig. Vad innebär exempelvis “skyndsamt” – rektor ska skyndsamt påbörja utredning – en timme? en dag? en vecka? Utöver det har vi gjort ordentliga djupdykningar i förvaltningsrätten och i myndighetsutövning, i offentlighet och sekretess samt sist i folkrätt och de mänskliga rättigheterna.

Huvudet är överfullt av både ny kunskap, ny oro (hur gör vi? gör vi rätt?) och ny insikt! Tacksam för den gedigna utbildning jag får för att kunna hantera skolledaruppdraget på ett professionellt och korrekt sätt.

image

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s