Bedömning för lärande

Time flies – kan man lugnt säga! Det har gått ett tag sedan vi uppdaterade bloggen. Många järn i elden just nu! Vi har tagit oss igenom majoriteten av medarbetarsamtalen nu. Några återstår ännu, men snart är vi klara. Det känns så oerhört värdefullt att sitta ner i ett enskilt samtal kring mål och utveckling. 

Mycket tid har också gått åt organisation och budget inför läsåret 14/15. Visst känns det lite avlägset innan vi ens nått slutet på det här läsårets hösttermin – men budgetåret följer ju som bekant inte verksamhetsåret i skolans värld. Och ska förändringar göras, behöver man vara ute i god tid. Ni har säkert läst i Ystads Allehanda om en del av besluten inför kommande läsår.

Stort arbete har också lagts på vår nya domän i Google Apps for Education och utbildning kring det. Mer om det framöver! Dessutom – parallellt med alla viktiga möten och händelser i skolvardagen läser Pia rektorslyftet – intressant med ny input kring det systematiska kvalitetsarbetet – och Lotta sin första termin på rektorsutbildningen: Skoljuridik i fokus.

Men det var ju inte allt det här vi ville berätta om – vi ville skriva några rader om den fantastiska input vi fick i tisdags (5 november) när professor Christian Lundahl (länk till hans forskarblogg!) kom och föreläste kring Bedömning för lärande. Vårt ena stora utvecklingsmål det här läsåret är ju Betyg och Bedömning och vi ville verkligen ge oss alla en högkvalitativ input. Vi upplevde Christians föreläsning som både övergripande och hands-on praktisk. Många tips! Flera pedagoger kom redan dagen efter och berättade att de provat några av dem. Roligt – det är så det ska vara: Man ska bli sugen på att prova något nytt som leder till utveckling av lärandet. Det är ju en ständigt pågående process.

Det där med bedömning är verkligen inget självklart enkelt område – men att få alla att dra åt samma håll, är utgångspunkten för likvärdig bedömning. Hur gör man det? Man arbetar tillsammans, i det kollegiala lärandet. Ju mer vi pratar om bedömning, desto bättre blir vi!

Christian Lundahl menade att det är viktigt att ha SYFTET med bedömningen klart för sig innan arbetet påbörjas i klassrummet. Syftet med bedömningen måste kopplas till själva undervisningen. Lundahl pratade om “alignment” – konsten att planera med bedömning. Forskningen visar att bedömningen allt för ofta handlar om att sätta betyg – men för att utveckla lärandet måste bedömningen snarare fokusera var nästa steg i lärandet finns. Varför ligger exempelvis proven så ofta sist i en kurs? Tänk om provet istället kom efter 75% av kursen och man ägnade de resterande 25% åt att jobba med utmaningarna!

Christian Lundahl angav (i likhet med exempelvis Dylan Willams) följande aspekter på klassrumsbedömningen:

  • Tydliggöra målen
  • Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och aktiviteter som skapar bevis på elevens lärande
  • Ge feedback som för lärandet framåt
  • Aktivera elever som resurser för varandra
  • Aktivera elever som resurser för sitt eget lärande

Han gav oss också mängder av tips: 3-2-1-metoden, exit tickets, one minute response, the muddiest piont, no hands up, think-pair-share mm

En otroligt intressant aspekt som väckte vår nyfikenhet var tankar kring det antal frågor en lärare ställer – hela 18000 per år! Av dessa anses endast 25% produktiva. Här finns en otrolig utvecklingspotential! Vi behöver ställa färre frågor i skolan – men se till att de frågor vi verkligen ställer är djupa och kvalitativa! Vem vågar filma sig själv och analysera sina frågor? Anta utmaningen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s