Skolutveckling

Skolutveckling kräver ganska mycket jobb – mycket tankeverksamhet, reflektion och diskussion. En del läsande, skrivande och görande. Framför allt kräver det TID! Det är inte bara elever som lär sig bäst i tillsammans med andra. Lärare lär sig också bäst tillsammans med andra lärare – genom samtal, diskussioner och reflektioner. Vi kallar det kollegialt lärande. Även i rektorsgruppen lär man sig kollegialt, genom att tänka, resonera och reflektera tillsammans. Det har vi verkligen gjort den här veckan.

Ni undrar säkert hur det går med våra 1-1-datorer. Ska inte 7:orna få sina datorer snart? Vad händer? Vi är minst lika frustrerade som ni! Så här ligger det till: Vi har beställt Chromebooks till våra 7:or. De finns i säkert förvar på skolan. Dock kräver de nya inloggningskonton och det är dessa vi väntar på! Ett klartecken från jurister och PUL-ansvariga. Ibland kör man fast i byråkratin – samtidigt är det förstås viktigt att det blir rätt.

logo_google_appsVad är det för speciellt med en Chromebook? Ja, framför allt är det en ny slags “dator”. Den har ingen hårddisk, utan jobbar helt och hållet mot “molnet” – mot internet. Den är helt baserad på Google Chrome och det är därför vi väntar på konton. Skolorna i Simrishamns Kommun har för avsikt att ge sig in i Google Apps for Education-världen (vi förkortar det GAFE, för enkelhetens skull!). Det är en fantastisk värld för samarbete! Det vet rektorerna, för i torsdags hade vi en heldags workshop kring GAFE. Uppskattat och otroligt givande. Nu vet vi hur bra GAFE är och vilka otroliga fördelar det blir rent pedagogiskt. Nästa på tur att utbildas är givetvis pedagogerna – vi planerar för en heldag!dela

 

I fredags samlades ledningsgruppen med förvaltningschef i Malmö på Specialpedagogiska Myndigheten för input och gemensam diskussion kring hur vi tillsammans kan bygga upp en riktigt bra (ännu bättre!) bas för alla barns rätt att nå målen i skolan. Här är Skollagen mycket tydlig:

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Alla barn och elever – det betyder precis vad det står: Alla barn och elever. Oavsett vilka de är, hur de ser ut, hur de agerar, vad de kan eller inte kan. Alla! Det kan tyckas självklart – men det är inte självklart enkelt. Hur gör vi för att bli bättre på att lyckas få alla barn och elever att nå målen i skolan? Vi är inte nöjda förrän vi har 100% måluppfyllelse!

Nu står en ny, oskriven vecka för dörren. Välkommen säger vi till den! Hoppas den innehåller både glädje och utmaningar!

 

Advertisements

One thought on “Skolutveckling

  1. Låter som en spännande och intressant väg att gå i lärandet. Det är ju tillsammans som vi lär. Ser fram emot att lära mig mer om GAFE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s