Mycket på G!

Nu är det mycket på gång – förbered dig på en stunds intressant läsning!

förstelärareDen 1 juli 2013 införde regeringen karriärstjänster för lärare – förstelärare och lektor. Syftet är att göra skolan till en attraktiv arbetsplats och att säkerställa god undervisningskvalitet för eleverna. Simrishamns Kommun har tilldelats bidrag för fem tjänster. Tre av dessa har sin tjänstgöring här hos oss på Korsavadsskolan. Anki Lindström har fått ett kommunövergripande uppdrag att utveckla slöjdundervisningen (praktisk/estetisk verksamhet) på alla våra skolor. Här på Korsavadsskolan har Gunilla Sjöholm och Ola Olsson fått försteläraruppdrag. Kärnan ligger i undervisningen – att utveckla den för att ge eleverna förutsättningar till hög måluppfyllelse. För oss på Korsavadsskolan gäller uppdraget följande:

Första gången är det fokus på det kollegiala lärandet, formativ bedömning, sambedömning, kamratbedömning och IKT som en naturlig del i all undervisning – inget specifikt ämne. Tankarna har en tydlig koppling till vårt systematiska kvalitetsarbete 2013/2014.

Vi önskar alla våra förstelärare i Simrishamns Kommun ett stort lycka till med sina nya utmaningar och ser fram emot en positiv utvärdering i slutet av läsåret!

forskning lyfterFörra veckan var vi på Skolverkets utbildningsdag i Malmö “Forskning Lyfter” – del 2 – tillsammans med fem av våra pedagoger. Skollagen har sedan 2010 en tydlig skrivning att “utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vi fick tillfälle att lyssna till forskare i ämnet “formativ bedömning” och diskutera detta med lärare och skolledare från andra skolor. Idag – när vi har gemensam K-dag för kommunens alla lärare här på Korsavadsskolan – har vi satt just “vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” som ett övergripande tema. Vi utvecklar, hänger i och håller ut! Och som en liten viskning kan vi berätta att vi har kommit jämförelsevis väldigt långt här i Simrishamn. Våra pedagoger är på G!

En annan viktig ingrediens i skolutvecklingen är ledarskapet. Rektorerna, förskolecheferna utvecklingsledare och vår förvaltningschef går alla just nu ALIS-utbildning (Aktivt Ledarskap I Skolan). Tre heldagsutbildningar är vikta för detta i höst – därefter gör vi utvärdering för att avgöra ifall det är en bra kompetensutveckling för pedagogerna också.

Matematiklyftet är igång – de kollegiala samtalen är i full gång. Bakgrunden till mattelyftet är att man sett på både lokal och nationell nivå att mattekunskaperna hos eleverna sjunker. Vi behöver hitta nya vägar i lärandet som engagerar och motiverar. Hjärnan vill ha kul! I mattelyftet får lärarna resonera kring sin egen undervisning. De har också varit inne och tittat på varandras undervisning. Här finns många intressanta reflektioner! De elever vi har pratat med säger att man pratar mer matematik, har fler praktiska inslag i undervisningen och att de får jobba mer tillsammans med problemlösning. Pedagogerna har valt att fokusera på frågor som “Vad är det som engagerar eleverna?” och “Hur syns det att eleven lär sig?”.

Lite smått och gott:

  • Ämneslagen för pedagogerna är helt och hållet vikta för det kollegiala lärandet i år – inte bara för matematiklärarna! Att dela med sig av sina erfarenheter till varandra, hjälpas åt att utvecklas framåt och lösa gemensamma problem är vägen till framgång. “Sharing is caring!”.
  • Alla våra 9:or har varit på Friluftsliv ute vid Gyllebosjön – uppskattade och lärorika dagar i naturen. Många glada skratt och en och annan kanotincident. Både elever och pedagoger är nöjda!
  • 7:orna var på säkerhetsmässa i Ystad förra veckan.

grafisk designSist men inte minst: Ett klassrumsbesök hos vår nya bildlärare Susanne. Här stod grafisk design på agendan – spännande att se engagerade elever i den digitala världen!

Vår fina soffa i korridoren gick sönder häromdagen och som ni vet blir ett litet hål snabbt stort om man petar i det…men vår kreativa slöjdlärare Anki broderade och lagade den! Resultatet ser ni här intill “Snälla, förstör inte!”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s