Igång igen!

Förra veckan sjösatte vi läsåret i några uppstartsdagar med eleverna – och nu är vi igång på riktigt igen!

Årskurs 7 fick en helt egen första skoldag tillsammans med mentor och arbetslag, vilket nog uppskattades. Dagarna ägnades åt värdefull lära-känna-tid och samtal kring skolans värdegrund med ordningsregler och Plan mot trakasserier,diskriminering och kränkande behandling. Utöver det blev det givetvis också en djupdykning i läroplan (Lgr11) med förmågorna i centrum.

Tisdagen den 20/8 var det skolstart för 8:or och 9:or och vi hade äntligen hela skolan på plats! Även våra äldre elever ägnade tid åt värdegrundsarbete och läroplan. Lite extra fokus blev det kring mobbing och rätten att få vara den man är, när Sassa Bodensjö (känd från Idol 2010) kom hit för att spela och prata kring temat “Du är okej!”. Avslutningsvis gavs även möjlighet att ställa frågor till Sassa. Vi vet att detta gjorde djupt intryck på många av våra elever – hoppas ni fick höra lite om det hemma.

Lite nyheter:

Inför varje läsår rör det lite på sig i personalen. Det kan vara byte av arbete, föräldraledighet eller studier. I år har vi lite ny personal på plats, vilket betyder att några klasser fått nya mentorer. Alla har fått en bra start – arbetslagen har tagit väl hand om både nya elever och nya arbetskamrater.

En annan nyhet gäller Torget – elevernas gemensamma uppehållsrum och café. Läroplanen anger inte bara kursplaner i olika skolämnen, utan har även två övergripande kapitel: 1. “Skolans värdegrund och uppdrag” samt 2. “Övergripande mål och riktlinjer”. Underrubrik 2.3 “Elevernas ansvar och inflytande”:

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. (Lgr11)

Vår målsättning är att bli ännu bättre på elevinflytande på Korsavadsskolan. I år är uppdraget att eleverna själva ska vara delaktiga i det egna caféet. Tillsammans med sin hemvist och klass samt ansvariga vuxna kommer de att turas om att driva caféet. Det innebär i praktiken endast några få timmar per läsår för varje enskild elev. När vi har kommit in i arbetet tror vi att de känner sig mer delaktiga och uppskattar att få vara med och bestämma/påverka sin tid på skolan. Eleverna kommer även att få vara med och utveckla fler aktiviter på Torget.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det råder ett gott och lugnt arbetsklimat på skolan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s