Kvalitetsarbetet avslutat och påbörjat…

skolverkets grönaDagen har ägnats åt vårt systematiska kvalitetsarbete, utifrån arbetslagens och elevernas utvärderingar och analyser och vår egen dokumentation och analys av läsåret som gått. Eftersom vi använder oss av Skolverkets “snurra”, blir analysen av läsåret som gått samtidigt ett avstamp – ett nuläge – inför det nya läsåret 13/14. Redovisning för Barn- och utbildningsnämnden redan i augusti!

Givetvis är du nyfiken! Läs vårt systematiska kvalitetsarbete här: Kvalitetsarbete Betyg, Bedömning, Normer och Värden

I höst ska både Pia och Lotta förkovra sig på Linnéuniversitetet i Växjö. Pia börjar Rektorslyftet i augusti och har fått läxa över sommaren. Forskning visar på ett positivt samband mellan elevers resultat och rektors pedagogiska ledarskap. Första inlämningsuppgiften ska skickas in redan i augusti: “Vilka utvecklingsbehov har du för att kunna förbättra ditt ledarskap till förmån för elevernas resultat?”. Lottas rekorsutbildning har första gemensamma träffen i september, men redan nu i sommar blir det läxläsning: “Praktisk juridisk metod”. Nu vet ni vad vi ska ägna oss åt i brassestolen på stranden i sommar!

Nu börjar trådarna samlas ihop! Analyserna är gjorda, planering och kalendarium inför kommande läsår både för elever, lärare och rektorer är lagda! Nu kan vi också njuta av lite ledighet. Bloggen tar också semester – på återseende i augusti!

Trevlig sommar!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s