Att undervisa formativt

I torsdags hade vi läsårets sista träff med Anna Davidsson – en fortbildning som hela läsåret varit i den formativa bedömningens anda. En inledande stund med funderingar och tankar kring skriftliga omdömen och IUP och ett eventuellt (troligt?) avskaffande till hösten för 7-9. Lärarnas omfattande administrativa arbetsuppgifter har ju debatterats flitigt i skolvärlden, politiken och i media det senaste året. Och visst kan det tyckas vara en knasig prioritering av tid att dokumentera allting med så många ord i olika slags dokument, när vi vet och forskningen visar att den viktigaste faktorn för lärandet är undervisningen – om den är formativt utformad! Det vill säga om målen för undervisningen är klara för elevena redan från början, om de får möjlighet att träna ofta och mycket på det de sedan ska bli bedömda på och om de får kvalitativ feedback under arbetets gång.

20130601-112448.jpg

Så hur gör vi då, om skriftliga omdömen och IUP avskaffas? Vilken information behöver mentor från undervisande lärare innan utvecklingssamtalen? Hur ska det gå till? Måste utvecklingssamtalet se ut som det gör idag, eller finns det andra sätt? Om eleven äger sitt eget lärande och har målen klart för sig, skulle kanske han/hon kunna leda sitt eget utvecklingssamtal?

20130601-112258.jpg

Resten av eftermiddagen pratade Linda, lärare på en skola i Kristianstad, om sin egen undervisning och hur hon utvecklats, tänkt och arbetar formativt i vardagen. Vilken fantastik input, så inspirerande och intressant att få se hur detta faktiskt fungerar! Det var alldeles särskilt spännande att höra hur hon hela tiden återvände till – och utvärderade – sin egen undervisning när hon analyserat och bedömt elevernas arbete. Varför blev det såhär? Kan jag ändra något för att förbättra? Och såklart lika ofta kunna säga: “vilken fantastisk utveckling!”.

Nästa läsår ska vi dyka ännu djupare i den formativa undervisningens värld!

Stort tack till Anna och Linda för en mycket givande eftermiddag!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s