Incidenter med brand

Information till vårdnadshavare och elever på Skolområde Korsavad

Onsdagen den 22/5 upptäcktes en mindre brand på golvet i en av våra trapphallar. Skada uppstod i form av brännmärken i golvet. Samma dag hittar en av våra lokalvårdare tända tändstickor slängda på toalettgolvet i en av våra hemvister.

Torsdagen den 23/5 upptäcker vi att någon försökt elda på pappershållaren på en av toaletterna på skolan.  Även en stolsrygg i ett av uppehållsrummen har brännskador.

 Detta oroar oss mycket och därför har vi satt in följande åtgärder:

 Under fredagen den 24/5 informerar vår vaktmästare Mattias, som även är deltidsbrandman, klasserna i den berörda hemvisten om vad som hänt – samt ber dem komma till någon vuxen ifall de vet något.

 Dessutom har skolan i samråd med Jan- Åke Modig på räddningstjänsten samt polischef Claus Ekman beslutat att måndagen den 27/5 samla alla elever på Korsavadsskolan för information om risker och konsekvenser kring bränder. Vi har även under helgen haft extra bevakning på skolans område av räddningstjänsten.

 Händelserna är polisanmälda och även anmälda till Arbetsmiljöverket.  

 Prata gärna med era barn om vilka förödande konsekvenser som kan uppstå vid brand.

 Har ni frågor eller funderingar, så kontakta gärna skolan.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s