Kvalitetsarbete, japp!

Systematiskt kvalitetsarbete – smaka på uttrycket! Väcker det aptit? Ja, orden i sig väcker många olika tankar och klingar kanske inte kreativitet i första anblick. Men – kreativt, konstruktivt, genomgripande, ingående, genomträngande utvecklingsarbete med systematiskt kvalitetstänk är precis vad Ledningsgruppen BUF har ägnat sig åt i två hela dagar på Kiviks Hotell, under ledning av Anna Davidsson.

Det har varit mycket fokus på vad, varför och hur. På analys och utvärdering. Var står vi idag? Vilka utmaningar har vi framför oss? Var vill vi vara om ett, två, tre år? Hur kommer vi dit? Vilka systematiska arbetsmetoder har vi för att nå målen och hur följer vi upp dem under processens gång? Hårda värden, mjuka värden? Vilka kriterier sätter vi upp redan från början, så att uppföljning och utvärdering blir precisa, viktiga och framåtsyftande. Det har krävt massor av arbete – och en del godis!

20130524-180004.jpg

Ett viktigt utvecklingsområde är gemensamt för hela kommunen – Matematiklyftet. Vi har ägnat mycket tid åt detta! Bland annat.

En gemensam vision genomsyrar allt vårt tänkande: Hjärnan vill ha kul! Kunskap. Utmaning. Lagarbete. Utveckling som tillstånd.

Våra hjärnor har haft kul! Vi har pratat kunskap. Vi har pratat utmaningar. Vi har arbetat tillsammans – lagarbete! Fantastiskt givande dagar – vi känner oss rustade för nya utmaningar och ett nytt läsår!

Men…först ska vi förstås avsluta det vi är inne i! I onsdags var det dags för hemvist Söder att utvärdera läsåret 12/13. De gjorde precis som vi – analyserade de mål vi satt upp för “normer och värden” och “betyg och bedömning” som varit våra fokusområden. Hur har det gått? Varför blev det som det blev? Hur går vi vidare! Många bra diskussioner och nya mål blev resultatet – och lärarna var väldigt nöjda med dagen! Det är ganska skönt att kliva ut ur skollokalen några timmar och ägna sig åt eftertanke, reflektion och analys. En annan miljö kan bidra till mycket!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s