Med blicken mot augusti

Visst är det lite märkligt att lägga planer och grunder för nästa läsår, när våren står i full blom – men det är precis vad vi har ägnat den här dagen åt!

Våra fokusområden för 2013/2014 ligger under egen flik här ovan. De övergripande målen är desamma som detta läsåret: Normer & Värden och Betyg & Bedömning. För att ytterligare stärka och ge påfyllning inom de här områdena hoppas vi få hit John Steinberg och Christian Lundahl vid var sitt tillfälle under läsåret. Båda två föreläste under SETT-dagarna i april och var otroligt inspirerande.

I måndags träffades alla fysiklärare för sambedömning av de nationella proven. Dagen gav också många bra didaktiska diskussioner kring förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav – hur kan vi tänka annorlunda och bättre kring vår undervisning som i sin tur ska leda till högre måluppfyllelse. Sambedömningsdagarna har varit viktiga dagar!

KvalitetscirkelnNästa vecka påbörjar vi även årets utvärderingsdagar i arbetslagen. Först ut är arbetslag Söder! Precis som vanligt utgår vi ifrån Skolverkets kvalitetssnurra. Viktigast av allt är analysen av det arbete vi gjort. Hur kan vi gå vidare och vilka nya utmaningar står vi inför?

Idag har vi haft besök av revisorerna. Det övergripande syftet är att bedöma huruvida vi säkerställer att elever inte blir utsatta för diskriminering, trakasserier och kränkande behandlinghandling. Frågor som “Vilka förebyggande åtgärder genomförs för att motverka att elever utsätts för trakasserier och kränkande behandling?” och “Hur arbetar skolan då incidenter inträffar?” har diskuterats. Vi känner oss nöjda med besöket och vet att vi är på rätt spår.

pussel rundDet är många pusselbitar som ska falla på plats – kalendarium, k-dagar, öppet hus, utbildning, ämneslag, arbetslag, tjänstefördelning och schema…och säkert mycket mer innan det är sommar.

Hjärnan vill ha KUL – Kunskap, Utmaning och Lagarbete. Utveckling som tillstånd

                                                                               Vi är på G!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s