Elevinflytande

Valborg och första maj kom och gick – det blev en liten micropaus i den här veckans arbete! Nästa vecka blir också en riktig “kortis” – två skoldagar bara!

Idag har Korsavadsskolans elevråd haft möte. En viktig fråga kom upp på agendan: Hur väcker man engagemang för skolfrågor ute i klasserna och hos varje elev? Finns det något bra (bättre?) sätt att få klassråd/hemvistråd/elevråd att bli mer aktiva, mer attraktiva, mer synliga än som det är idag? Hur kan skolan – elever, lärare, skolledning och annan personal –  förbättra sitt arbete kring elevdemokrati och elevinflytande? Viktiga frågor för oss alla! Vi ser fram emot fler, givande diskussioner från elevrådet och tar deras tankar och idéer med oss i vårt fortsatta skolutvecklingsarbete.

Något som kan förgylla tillvaron är ny konst på Torget – elevarbete, såklart! Vi är imponerade!tiger

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s