Vad är det som ska lyftas?

Från och med i höst kommer alla våra matematiklärare att delta i Skolverkets Matematiklyft! De ska utveckla undervisningen tillsammans – vilken spännande fortbildning! Kollegialt lärande.Matematiklyftet

Matematiklyftet är uppdelat i tre parallella utbildningar: Rektorer, Lärportal med moduler och Handledare. Förra veckan var det uppstart för rektorerna i Malmö och Pia var såklart på plats! Rektors del är att vara pedagogisk ledare i denna satsning. Det innebär fyra heldagars utbildning och deltagande i en basgrupp. Fokus  för hela Matematiklyftet ligger på didaktiken. Imorgon, torsdagen den 25/4, åker vår handledare Anna F till Stockholm för sin första utbildningsdag inom ramen för Matematiklyftet.

mattelyftFör lärarna kommer detta att bli en fortbildning under arbetstid. Tanken är att lärare lär bäst genom kompetensutveckling som kräver aktivitet, är praktikrelaterad och integrerad i vardagsarbetet. Forskning visar att lärande och undervisning påverkas mest om lärare från samma skola/område/hemvist deltar kollektivt. Förändringen av undervisningen blir här ett kollektivt ansvar och inte individuellt. Lärare diskuterar problem, strategier och lösningar tillsammans. Forskningen kring matematikundervisningen idag visar att den i allt för hög grad präglas av individuellt arbete i klassrummet.

Vi går en otroligt spännande höst till mötes!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s