Ny input!

Det händer en del på fortbildningsfronten just nu!

20130308-083114.jpg Förra veckan var det slutredovisning för den grupp lärare – Kristina, Maria, Joakim, Fredrik och Ewa – som gått Skolverkets kurs Värdegrund och Likabehandling på Kristianstads Högskola. Vi fick vara med och lyssna på deras tankar kring kursen och det arbete de gjort – och vill fortsätta göra – på Korsavad. Intressant och givande! De är väldigt nöjda med utbildningen och den kommer att hjälpa oss vidare i arbetet kring vårt fokusmål “Normer och Värden”.

 

20130308-083854.jpgNo-lärarna på skolan har också påbörjat en utbildning på högskolan i Kristianstad. Den  syftar till att stödja lärarna i att arbeta med – och kunna bedöma – undersökande arbetssätt i NO-ämnena. Vi tycker att det ska bli väldigt spännande se vilka nya tankar de kan ta med sig in i undervisningen.

Våra SO-lärare var i veckan på Skolportens tvådagarskonferens “SO i fokus” i Malmö. Konferensen berörde bland annat:

  • Vilken SO-undervisning kräver Lgr 11?
  • De nya nationella proven i SO för årskurs 6 och 9
  • Att vara och bli entreprenöriell
  • Digitala verktyg i SO-undervisningen
  • Hur kan du undervisa om källkritik & IT
  • Det flippade klassrummet

De kom tillbaka till skolan i torsdags, både inspirerade och fulla av nya idéer att använda i klassrummen!

Själva har vi idag haft en utbildningsdag tillsammans med Ledningsgruppen och Hjärntrusten. Kent Jageborn har visat olika modeller för analys av verksamheten – “På väg! Vartdå och vafförde?”.

Alice

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s