Uppföljningsmöte Skolinspektionen

Uppföljningsmöte, Skolinspektionen fredagen den 1 mars 2013

Fredagen den 1 mars hade vi återbesök av Skolinspektionen, utifrån den inspektion som gällde hela Kommunen vårterminen 2011.

Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Korsavadsskolan fick då kritik på ett antal punkter. Sedan våren 2011 har vi aktivt arbetat för att förbättra kvalitén på vår verksamhet.

Vi har idag ett skolövergripande och systematiskt kvalitetsarbete för att utvärdera elevernas kunskapsresultat och genomföra åtgärder, för att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Det finns också en större samsyn på skolan kring vårt uppdrag i skollagen, läroplanen och kursplanerna.

 Vårt tydliga arbete kring vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  har gjort stor skillnad. På skolan finns vårt Likabehandlingsteam, bestående av socionom, resurspedagog, kurator och skolsköterska. Arbetet har gjort ett bra resultat i verksamheten och vi har i dag en trygg och lugn skola. 97 % av eleverna säger i senaste enkäten att de trivs på sin skola.

Skoinspektionen var mycket nöjd med de kvalitets- och utvecklingsarbete som vi har idag på Korsavadsskolan. De såg med tillförsikt framemot att få följa vår fortsatta  utveckling framåt.

Bra jobbat!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s