Kamratbedömning i SO

YA 5 feb 13

I skolans värld pågår det ständigt nya projekt inom alla ämnesområden. Lärare och elever utforskar tillsammans nya sätt att arbeta och hitta vägen till kunskap och lärande. Anna Jernsjö har tillsammans med sia elever haft ett Miljö-projekt i SO och har byggt sin kunskap i olika kreativa projekt.

Arbetet vi gör i skolan utgår alltid från läroplanen (Lgr11) med syfte, förmågor att utvecka utifrån ett visst centralt innehåll. Skolarbetet är givetvis kopplat till olika bedömningskriterier. I det här fallet har Anna och eleverna satsat på kamratbedömning utifrån på förhand givna kriterier.

– I de nya betygskriterierna ska eleverna kunna resonera om och analysera information för att få ett bra betyg, förklarar SO-läraren Anna Jernsjö. Genom att bedöma andras arbeten lär de sig något om sig själva.

Det är otroligt spännande när skolarbetet flyttar ut från klassrummet och ner på Torget i ett mer offentligt rum. I en hel vecka har eleverna haft sina arbeten utställda på Torget – och de har fått stå ifred! Ett tecken på god respekt och ett bra arbetsklimat. Kamratbedömningen skedde också nere på Torget, vilket väckte nyfikenhet bland skolans övriga elever. Läs hela den fina artikeln i Ystads Allehanda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s