Påsken är på väg – Glad Påsk!

IMG_4745Nu går vi mot ljusare tider och vårterminen har dragit igång ordentligt. Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi varje höst en attitydundersökning med våra elever på skolan. Efter att vi samlat in enkäterna så sammanställs de och analyseras av lärarna och skolledningen. I år så förbättrades resultatet på nästan samtliga punkter. Det område där vi gjorde den mest markanta förbättringen var kring elevinflytande. Under det senaste året har vi jobbat mycket med detta och det känns bra att få svart på vitt att arbetet har gett ett resultat som eleverna märker och uppskattar.

Programmering

Vi fortsätter också med vårt utvecklingsarbete kring digitalisering, programmering, matematik och språkutvecklande arbetssätt. I veckan har matematik, teknik och NO-lärarna varit i Stockholm på Ifous program kring forskning om programmering tillsammans med rektor och förvaltningschef. Det var många intressanta föreläsningar och samtal med forskare och kollegialt lärande genom ”speed dating”. När ändringarna i läroplanen kring digitalisering och programmering blir obligatoriska läsåret 18/19 känner vi att vi kommer att vara väl förberedda. Vi har faktiskt tjuvstartat lite med arbete i Scratch och programmering med Lego Mindstorms. Nu ska det bli väldigt intressant att se hur arbetet med programmering tas emot av eleverna när det sätter igång i skarpt läge till hösten.

IMG_4643

Nationella prov

Vårterminens nationella prov har dragit igång och vi har genomfört proven i svenska och svenska som andra språk samt de praktiska proven i biologi. Vilket NO och SO ämne som det är nationellt prov i varierar mellan skolor och år. Denna gång blev vi tilldelade biologi och samhällskunskap och detta uppskattades av både lärare och elever.

Fotbollsakademin

Ett femtiotal fotbollsfantaster samlade i igår på vår konstgräsplan för att försöka att få en plats i vår populära fotbollsakademi till hösten. Vi håller tummarna för att det kommer att gå bra för dem.

IMG_4743

Ny organisation

Inför höstens nya organisation så har vi pratat med alla berörda klasser och samlat elevernas tankar i en barn- och konsekvensanalys som kommer att vara färdigställd till terminsstarten i augusti. Ledning kommer nu att träffa elevernas inflytandegrupp för att ge dem möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över bland annat uppstartsdagarna i augusti. Elever och vårdnadshavare kommer att få fortsatt information genom Unikum. Så håll ögonen öppna.

Idag har vi kompetensdag och ägnar dagen åt att arbeta med höstens nya organisation utifrån läroplansmålen. Vi hoppas på en spännande och utvecklande dag.

Pisa

En lite speciell händelse i vår var att Korsavadsskolan deltog i årets PISA-undersökning. Det var mycket intressant att få vara del av denna så omskrivna internationella undersökning. Vi håller naturligtvis tummarna för att Korsavadsskolan kan hjälpa Sverige att förbättra sin position i den internationella rankingen över länders utbildningsväsen.

IMG_4638

Vi önskar er alla ett härligt påsklov!

Advertisements

God Jul

2

Terminen och därmed första halvan av läsåret börjar närma sig sitt slut och både lärare och elever ser fram emot en välförtjänt julledighet. Vi har nu klarat av det traditionsenliga Luciafirandet och ser framemot niornas glöggmingel, grötlunch och den viktiga fotbollsmatchen mellan eleverna och lärarna. Som vanligt förhåller sig skolledningen opartisk och hoppas på oavgjort men som alla vet är bollen rund och vad som helst kan hända.

Under hösten har alla elever på skolan besökt naturskolan vid Stenshuvuds national park. Sist ut var skolans sjundeklassare. Naturpedagogerna hade planerat vistelsen utifrån temat eld som passade bra att ha i december för att utforska kontrasterna mellan värme och kyla. Besöket kombinerade lärande med naturupplevelser och korvgrillning. Besöken är en del av kommunens mål att alla ungdomar i Simrishamns kommun ska få uppleva ett besök i den vackra naturen på Österlen varje år.

Vi är i full gång med att utveckla skolans undervisning utifrån de nya skrivningarna i läroplanen som träder i kraft läsåret 2018/2019. Nu ska programmering införas som ett tydligt inslag, framför allt i matematik och teknik, redan från första klass. Det är en del i regeringens satsning på att digitalisera skolan. En del i skolans arbete var att samtliga skolans matematiklärare besökte skolverkets utbildningsdag kring programmering i Malmö. Lärarna var helnöjda med dagen och fick mycket inspiration kring hur vi ska arbeta med programmering inom matematik, men även hur man kan få in det i andra ämnen och arbeta ämnesövergripande. Under hösten har vi utöver programmering arbetat med utbildningar i språkutvecklande arbetssätt och IKT. Vi har delat upp lärarna i två grupper där den ena jobbat språkutvecklande och den andra har arbetat med digitalisering. Vi har nu kommit halvvägs och det är dags för grupperna att byta med varandra. Även om vi inte är helt klara med utvärderingen så kan vi säga att det har skett mängder med kollegialt lärande och vi ser fram emot att se hur detta påverkar elevernas lärande i klassrummet.

En annan mycket uppskattad händelse var när alla skolans nior besökte Titanicutställningen i Malmö. Att så en chans att komma iväg på utställningar som denna ger en fin variation till lärandet i klassrummet och skapar intresse och nyfikenhet kring historia och teknik som i sin tur skapar motivation till ytterligare lärande. Det är också härligt att bryta vardagens mönster och få lite miljöombyte, både för lärare och elever.

De muntliga Nationella Proven som sedan ett par år tillbaka ligger på hösten ger eleverna en chans att testa sina kunskaper i matematik, engelska och svenska. Totalt sex klasser som ska ha prov i tre ämnen kräver såklart en hel del planering. Med Schemabrytande dagar där vi alla hjälps åt att få det att fungera så har vi genomfört det på ett bra sätt, även om det ibland har varit lite ansträngande. Nu så här innan terminens slut kan vi konstatera att både lärare och elever har gjort ett mycket bra arbete.

Nästa läsår kommer vi att ändra om lite på Korsavadsskolan. Vi har beslutat att våra hemvister ska organiseras i åldershomogena grupper. Detta har krävt mycket planering och det är viktigt för oss att få med både elever och lärare i detta arbete. Elevrådet kommer att spela en stor roll i det förberedandet skedet och det är viktigt för oss att lyssna in elevernas tankar och idéer om hur vi kan göra detta så bra som möjligt.

Arbetet med studie och yrkesvägledningen i en modern skola ligger inte bara på vår duktiga studie och yrkesvägledare utan är hela skolans ansvar. I de olika ämnena är det viktigt att undervisa om vilka olika tillämningar respektive ämne kan ha i yrkeslivet. På så sätt får eleverna insikter som kan hjälpa dem att planera för gymnasieutbildning och framtida karriärval. I denna anda så har vi också haft projektet arbetsmarknadskunskap med föreläsare som berättat om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknader men också vad det krävs av en som arbetstagare. Roliga och spännande föreläsningar om ett viktigt ämne

I skolan vill vi så klart ha eleverna på plats så mycket som möjligt för att de ska kunna ta till sig så mycket kunskap som det bara går. En del i detta arbete är att arbeta för att motverka alla typer av frånvaro. Ett steg i detta är ett mer systematiskt arbete för att göra tidiga insatser. Vårdnadshavare kommer att kontaktas tidigare för att stävja frånvaron innan den leder till problem med studierna. Vårt elevhälsoteam kommer att ha en viktig roll att spela i detta. Här kommer vi ta vår utgångspunkt i vår förvaltnings nya plan mot frånvaro.

Avslutningsvis vill vi tacka för ett gott samarbete under terminen och önska alla elever, vårdnadshavare och personal på skolan ett riktigt skönt jullov.

 

Vi ses den 10 januari!

Julhälsningar från Pia och Rasmus

1

Skolutveckling när den är som bäst

Vi är nu i full gång med vår skolutveckling. Vi fortsätter med att hålla i och hålla ut kring våra utvecklingsområden – Normer och Värden, Kunskap och Lärande. Detta läsår lägger vi stor fokus på studieron i klassrummet, Internet-utveckling och det språkutvecklande arbetssättet och matematik. Vi fortsätter utveckla vårt formativa förhållningssätt och det kollegiala lärandet som metoder i vår utveckling. Allt för att det ska leda till ett ökat lärande för våra elever. Vi ställer oss frågan ”Vad får våra elever att vilja lära mer”?

IMG_4502

Praktiknära forskning behövs

Tillsammans med forskare vid Stockholms universitet har våra matematiklärare gått med i ifous-program (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) –  kring programmering i ämnesundervisningen. Programmet syfte är att stärka våra elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering. Processen innebär att Korsavadsskolan kommer att bli medforskare under tre år!

Arbetsmarknadskunskap för våra elever

Alla våra elever får detta läsåret besök av Lars och Anna frånarbetsmarknadskunskap för att prata om framtiden och vilka arbete som finns och vad som krävs för ett visst arbete.

Utvecklingssamtalen för årskurs 8 blev en bra eftermiddag/kväll och vi hade många nöjda elever och vårdnadshavare på besök.

 Öckerömetoden – forskare

Även detta år har vi haft forskare från Malmö Högskola varit på skolan. Eleverna har fått svara på frågor kring, alkohol, droger och tobak. Resultaten var något bättre än förra året (se resultatet här). Alkoholen är det som används mest av våra ungdomar. Vi kan på skolan hjälpa till med att utveckla elevernas lärande, men vi har svårt för att ha koll om eleverna dricker alkohol eller tar droger på helgerna.

Förändringar inför nästa läsår

Vi på Korsavadsskolan funderar alltid på hur vi ska göra skolan bättre för elever och personal. Under de senaste åren har vi diskuterat och tänkt mycket på om det inte skulle skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling om vi delade in våra hemvister efter elevernas ålder. Sjuor, åttor och nior går i varsin hemvist. Vi har nu förankrat hemvistförändringen på skolan och beslutat att det är ett bra läge att genomföra denna förändring i början av höstterminen 2018.

Hösthälsningar från Pia och Rasmus

Första skolveckan

Vi började veckan med att samla alla de nya sjuorna i matsalen för att hälsa dem välkomna till Korsavadsskolan. De fick också titta på de filmer som lärarna gjort under uppstartsdagarna föregående vecka (filmerna kan ni kika på på vår hemsida korsavadsskolan.se). Vi tycker att det är positivt att de nya sjuorna får en gemensam dag med sina mentorer och övriga personal på skolan och att åttor och nior får vänta med sin skolstart till tisdagen. Detta ger dem en chans att lära känna skolan och sina nya kamrater i en lugn miljö. På tisdagen var skolan fylld av alla härliga ungdomar och det var en mycket god stämning på skolan.

IMG_4371

Som rektor ingår man i barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och där hade vi vår första träff under torsdagen. Mötet besöktes av vår kommundirektör Diana Olsson som pratade om kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre -växtkraft, mångfald och engagemang” vilket kändes väldigt bra eftersom vi är igång och arbetar med detta, både med personal och elever på olika sätt.

Veckan avslutade vi med att vara med på invigningen av Simrislundsskolans nya lokaler. Det var roligt att få se hur fint de fått det med nya fräscha klassrum och ett nytt tillagningskök.

Vi glada för att det blev en så himla bra uppstartsvecka för både personal och elever!

Pia och Rasmus

 

Uppstartsvecka för personalen

Wow vilken uppstartsvecka!

I måndags kom personalen tillbaka till arbetet och vi inledde veckan med att åka till Bäckaskogs slott där alla fick vara stjärnor på slottet under två dagar. På måndagen arbetade vi med vår vision “Barn och unga hörs och syns i Simrishamn” och om hur den ska bli levande i vardagen och hur den ska kopplas till kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”. Samtalen var fantastiska och både djupa och kreativa. På tisdagen hade vi uppstart kring våra nya utvecklingsområden -språkutvecklande arbetssätt och IKT där vi kommer att använda oss av skolverkets IKT-moduler, detta kommer att fortsätta under hela läsåret på våra pedagogiska träffar och kommer att följas upp i vårt systematiska kvalitetsarbete.

IMG_4316 - Kopia

När vi kom tillbaka till skolan var vi fyllda av ny inspiration och det märktes att personalen var väldigt taggade inför kommande vecka då våra elever kommer och givetvis är vi rektorer det också! Resten av veckan har fyllts av filminspelning, överlämnandekonferenser, utvecklingsarbete, samplanering och många besök av nya nyfikna elever.

IMG_4327 - Kopia

Nu ser vi fram emot nästa vecka när vi har alla elever på plats, för vad är en skola utan elever! Spännande fortsättning följer…

Pia och Rasmus

 

Tack för detta läsår och trevlig sommar

Det har varit ett fint läsår som vi nu ska avrunda. Ett läsår som har präglats av lärande och utveckling på många olika sätt.

Snart sommarlov

Vi har kommit fram till början av juni och skolavslutningen närmar sig med stormsteg. Det är  många som nu ser fram emot den sköna sommarledigheten. Det är mycket trevliga aktiviteter att planera inför de sista veckorna. Vi kommer att ha den efterlängtande lärarmiddagen tillsammans med niorna i Löderup med god grillad mat och vår musiklärare Gustafs band kommer att stå för musiken. Aktivitetsdagar och avslutningsfrukost ska ordnas och så ska själva avslutningen organiseras. Det är helt enkelt en rolig period av året.

IMG_3086

Prao

Vi har just avslutat årets Prao som innebär att alla åttor och nior besökt en arbetsplats detta läsår. Vi tycker att prao är en viktig och nyttig erfarenhet för ungdomarna och det är något vi är stolta över att vi har i en tid när detta inte längre är en självklarhet. Här får våra elever chansen att prova på olika yrken och det kan mycket väl vara så att det påverkar deras framtida val av karriär.

Nationella prov

Vi har nu genomfört alla de nationella proven och vi vet att detta tar upp mycket kraft från elever och lärare i årskurs nio. Inklusive de muntliga proven så rör det sig om 13 stycken, en ganska stor arbetsinsats krävs så klart för att genomföra detta. Lärarna har nu sambedömt och rättat proven. När det är klart så ska vi i skolledningen göra våra analyser och se till att få en övergripande bild av resultaten. Efter det vill vi få en  förståelse för varför det har blivit som det har blivit i syfte att skapa förutsättningar för att det ska bli ännu bättre nästa år. Allt detta är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Samarbete med kulturpedagogiska enheten

I samarbete med kultur pedagogiska enheten  och Filminstitutet kommer vi snart att kunna inviga skolans nya medialab. Det kommer att finnas fina möjligheter att spela in scener med green screen, både med människor i helbild och mindre projekt med hjälp av bland annat stop motion. Filmrummet kommer att bli ett rum där vi kan arbeta ämnesövergripande och få de kreativa processerna att gynna alla skolans ämnen. Framför allt hoppas vi att eleverna ska tycka att det är roligt och utvecklande att arbeta med film som en del av undervisningen.

IMG_4091

Samarbete mellan Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn

För andra året i rad har årskurs 8 haft ett gediget samarbete med samhällsbyggnadskontoret för att förbättra stationsområdena i kommunen. Eleverna har varit väldigt engagerade i arbetet. I veckan avslutades projektet med en vernissage där både kommundirektör och våra politiker var inbjudna, de var väldigt imponerade över elevernas arbete. Vi i skolledningen tycker att det är en spännande och positiv utveckling att våra elever får vara med att påverka framtiden i vår kommun.

IMG_4138

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Eftersom vi i Simrishamn strävar efter att ha en god systematik i vårt kvalitetsarbete så har vi en årlig attitydundersökning. Nytt för i år är att det är skolans nior så får svara på frågorna i enkäten. Det vi såg att vi hade lyckats med sedan förra året var vårt arbete med elevinflytande. Vi har lagt stor vikt vid att låta eleverna få inflytande över undervisningen och vi har varit noggranna med att diskutera detta med dem. Det visade sig att det var viktigt att vara tydlig med att de fick inflytande och att sätt ord på det. Vi ser också att vi kommer att behöva arbeta vidare med studieron på skolan och att vi behöver vara ännu tydligare med våra ordningsregler. Vad vi är mycket glada över är att det visade sig att eleverna i stor utsträckning känner sig trygga i skolan.

Under läsåret har all personal på skolan bland annat gått en gemensam utbildning som heter Aktivt ledarskap i skolan. Utbildningen har gett oss redskap för att kunna möta alla elever utifrån deras förutsättningar och behov.

Den digitala coachen – en tillgång i vardagen

På skolan har vi ett kontinuerligt arbete kring kollegialt lärande och ett klimat som främjar att stötta varandra i den personliga utvecklingen i lärarrollen. Parallellt med detta strävar vi efter ett gediget elevinflytande och att eleverna har en reell känsla av att de kan påverka sin egen skolgång. Varför går dessa parallellt? Varför kan inte dessa vara en och samma? Vi på Korsavadsskolan vill sträva i just denna riktning, att elevernas tankar flätas samman med lärarnas profession genom dialog och gemensamma mål på ett naturligt och spontant vis. Som ett led i detta kommer skolans Digitala Coacher in.

IMG_3919

Vad är en digital coach?

De digitala coacherna på skolan kommer vara en tillgång för lärare och elever i klassrummet. Dessa elever har fått utbildning i skolans många mjukvarusystem på djupet, de kommer även få utbildningar i digitalt pedagogiskt arbete.

Vem är Digital Coach?

Vem som helst på skolan som går i årskurs 7 eller 8 kan väljas till att vara en digital coach. Det handlar inte om förkunskaper eller om att man använder datorer ofta. Kunskaper kring skolans system kommer man som coach bli bekant med under utbildningarna.

Det VIKTIGA är att man är en person som tycker om att hjälpa andra, har en vilja att lösa problem och att man är villig att göra detta.

Hur kommer valet till Digitala Coacher fungera och hur kommer utbildningen fungera?

I varje klass skall det utses EN representant till detta uppdrag. Det är ett helt frivilligt uppdrag för eleverna men samtidigt som det kommer innebära visst ökat ansvar kommer det kanske också kunna stärka eleverna i deras vardag. Utbildningen kommer ligga under skoltid.  Anders IKT-pedagog

Utvecklingsområden nästa läsår

Trots att vårterminen inte är slut har vi redan börjat planera inför höstens utvecklingsarbete. Bland annat så kommer vi att arbeta med skolverkets IKT-moduler för att fortsätta utveckling kring digitalt lärande, ett arbete som måste ske kontinuerligt då utvecklingen knappast stannar och vi gärna ligger långt fram. Vi kommer också att arbeta med ett ”språkutvecklande arbetssätt” i alla ämne. Det är ett annat viktigt verktyg för förståelse och ökat lärande.

Barn som rör sig mer presterar bättre

Skolelever som rör på sig varje dag får lättare att hänga med i skolan. Rörelse ska vara en naturlig del av skoldagen, dels genom undervisning i ämnet idrott och hälsa och dels genom andra typer av fysiskt aktivitet och motoriks träning. I skolans läroplan anges att skolan ska stäva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Nytt för nästa år är att vi inför daglig fysiskt aktivitet på schemat för årskurs 7. Det innebär att eleverna kommer att få pausgympa ca.20 minuter per dag på de dagar som de inte har idrott på schemat.

Vi önskar er alla en riktigt varm, solig och avkopplande sommar – så ses vi i augusti!

Sommarhälsningar från Pia och Rasmus

Många tankar från två skolledare!

Halvvägs in i vårterminen har vi hunnit med både skolans årliga öppet hus och terminens föräldramöte, två mycket trevlig tillställningar. Och nu i veckan startar vi upp terminens utvecklingssamtal – först ut är årskurs 9.

IMG_3820

I veckan är det dags för de nationella proven och det är svenska och svenska som andra språk som får starta.  Många av våra elever frågar ”ska proven avgöra betygen”? Svaret på den frågan är ganska enkel att svara på, eftersom det är den enskilda läraren som sätter slutbetyget och att nationella proven ska se om vår skola håller tillräcklig hög kvalitet på undervisningen. När vi pratar med våra elever om det så blir de ganska lugna. Nationella proven ska ses som en del av undervisningen under läsåret.

Öppethusdagen, när vi har skolan öppen på lördagen, lockade många besökare och våra blivande sjuor fick chansen att se hur en dag med undervisning på Korsavadsskolan kan se ut. Lärarna hade mycket intressanta och trevliga lektioner och visade upp ett urval av de ämnen som vi läser på Korsavadsskolan. Några av höjdpunkterna som visades upp var de gulliga nykläckta kycklingarna i biologin och programmeringen i matematiken.

IMG_3803

Föräldramötet gav elevernas vårdnadshavare en chans att komma till skolan och prata med mentorerna. Det är mycket som behöver informeras om och detta var också ett bra tillfälle för föräldrarna att ställa frågor. Skolan rektorer och elevhälsoteam hann också runt till samtliga sjuor och åttor för att presentera sig.

Skolans förstelärare har träffats i olika sammanhang för att diskutera pedagogisk utveckling, både internt på skolan tillsammans med skolans rektor och tillsammans med övriga förstelärare i kommunen i förvaltningsövergripande sammanhang. Det är av stor vikt att våra duktiga pedagoger får ta sig tid för att diskutera och utveckla vår undervisning. Träffar som dessa är utmärkta tillfällen för kollegialt lärande.

Det systematiska kvalitetsarbete som ligger till grund för skolans pedagogiska utveckling har i årets början fokuserat på att utvärdera höstterminens betyg. Fokus är här att se till att betygen är rättvisa och likvärdiga. Det är också av stor vikt att undervisningen är utformad så att alla elever kan nå sin fulla potential, här är det systematiska kvalitetsarbetet grunden för att förbättra och förfina arbetet med att sätta betyg, så att vi på skolan kan bli ännu bättre och nå högre resultat. Efter arbetet med betyg fortsätter vi att arbeta med formativ bedömning, kollegialt lärande, IKT och vårt barnrättsarbete, som vi har arbetat med under de senaste åren. Vi vet att formativ bedömning och det digitala lärandet är viktiga delar i att framgångsrikt förbättra våra skolresultat.

Som vi skrivit om tidigare så är arbetet med skolans filmrum i full gång och nu har vi kommit så långt att alla lärare ska få utbildning i hur man kan använda filmskapande som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Mårten från Kulturpedagogiska enheten kommer att komma till oss på Korsavadsskola och hålla workshops med våra lärare. Detta ska bli väldigt spännande och kul. Vi tror att filmrummet kommer att bidra till vår utveckling kring digitalisering och att arbeta mer ämnesövergripande. Filmskapandet skulle kunna vara en samlande punkt för ämnesövergripande projekt.

ALIS-utbildningen= aktivt ledarskap i skolan som all personal på skolan ska gå har hunnit avslutas för ungefär hälften av våra lärare och den andra hälften har nyss börjat. Vi tycker att utbildning leder till intressanta och spännande diskussioner och ändringar i perspektiv. Det ska bli väldigt spännande att se hur detta utvecklas och hur diskussionerna kommer att gå när den andra hälften av lärarna också är klar också.

I arbetet med formativ bedömning så läser lärarna Dylan Wiliams bok Handbok i formativ bedömning och diskuterar den på sina arbetslag, som diskussionsunderlag använder de en läslogg. Detta leder till bra samtal och boken visar också på ett konkret sätt upp hur vi kan arbeta med formativ bedömning i praktiken. Vi känner att detta arbetssätt får ett stort genomslag i undervisningen. De lärare som undervisar våra nyanlända elever läser istället Anna Kayas bok Att undervisa nyanlända som behandlar det relativt nya forskningsområdet nyanländas lärande. Här är det av största vikt att de digitala verktygen får prägla undervisningen av de nyanlända. – ”Eftersom man lär bäst på ett språk man behärskar är det viktigt att vi drar nytta av elevernas modersmål som resurs i undervisningen” – Anna Kaya

Vi har mycket spännande skolutveckling på gång och samtidigt är det vardagen med alla elever och personal som gör att det är roligt att vara skolledare!